COMPARISON OF COST ANALYSIS
FOR MOST FAVOURABLE CONDUCTING OF DRIVING TEST
FOR STUDENTS IN SLOVENIA, SERBIA AND AUSTRIA

Darko Pirtovšek – ŠCC – Višja strokovna šola, Celje, Slovenija

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2020.505


4th International Scientific Conference – EMAN 2020 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Online/Virtual, September 3, 2020, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; ISBN 978-86-80194-30-1, ISSN 2683-4510

Povzetek:

Avtor se v svojem prispevku ukvarja s primerjavo stroškov, ki jih ima študent z opravljanjem
šoferskega izpita v Sloveniji, Srbiji in Avstriji, če bi izkoristil najcenejšo možnost opravljanja le-tega.
Pri tem se je avtor prispevka omejil, zaradi lažje analize, le na avtošole v glavnih mestih izbranih držav.
Avtor je najprej želel ugotoviti, katera avtošola v posameznih glavnih mestih ponuja najcenejše pogoje
opravljanja šoferskega izpita. Na podlagi pridobljenih podatkov se je za vsako državo izbral najcenejši
ponudnik, ki je bil v nadaljevanju raziskave predmet same analize. Da bi bili pridobljene primerjave
analize stroškov čim bolj realne, so bili stroški opravljanja najcenejšega šoferskega izpita v posmeznih
državah primerjani s povprečno državno štipendijo, ki jo ima študent v teh državah. Sama analiza raziskave
pridobljenih podatkov je pokazala, da ima realno najvišje stroške opravljanja šoferskega izpita
študent v Srbiji, dočim so le-ti v Sloveniji in Avstriji zelo podobni.

Ključne besede:

Šoferski izpit, Študent, Glavno mesto, Stroški, Povprečna državna štipendija, Analiza

Abstract:

In his paper, the author deals with the comparison of the costs for a student in passing a
driving test in Slovenia, Serbia and Austria, should he use the cheapest opportunity to do so. In order
to facilitate the analysis the author has limited the research to driving schools in the capitals of the
countries chosen. The author first wanted to establish which driving school offers the keenest prices for
conducting a driving test. On the basis of the data obtained he then chose the cheapest driving school
in each country and used it as a data parameter. In order to make the cost analysis comparisons as
realistic as possible, the cost of taking the cheapest driving test in each country was compared to the
average national scholarship a student has in those countries. The analysis of the data obtained from
the survey itself showed that the student in Serbia has the highest costs of passing the driving test, on
the other hand they are very similar in Slovenia and Austria.

Keywords:

Driving test, Student, Capital, cost, Average national scholarship, Analysis

REFERENCES

[1] WIKIPEDIA. Maslow’s hierarchy of needs. (online). 2019. (citirano 21.06.2019). Dostopno na
naslovu: https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs
[2] Uradni list RS. Pravilnik o vozniškem izpitu. (online). 2013. (citirano 21.06.2019). Dostopno
na naslovu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1468?-
sop=2013-01-1468
[3] Stubovi. Polaganje vozačkog ispita po novom zakonu. (online). (citirano 21.06.2019). Dostopno
na naslovu: http://stubovi.co.rs/polaganje-vozackog-ispita-po-novom-zakonu/
[4] ÖAMTC. B-Führerschein. 2019. (online). (citirano 21.06.2019). Dostopno na naslovu: https://
www.oeamtc.at/thema/fuehrerschein/#mehrphasen-training-16097381

[5] Oesterreich.gv.at. Mehrphasenausbildung – Allgemeine Informationen. (online). 2019. (citirano
08.07.2019). Dostopno na naslovu: https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/
fuehrerschein/1/4/Seite.040130.html
[6] ŠoleVožnje.si. Seznam šol voženj. (online). 2019. (citirano 23.06.2019). Dostopno na naslovu: http://
solevoznje.si/seznam-sol-vozenj
[7] Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani. Splošna in družinska medicina – cenik samoplačniških
storitev. (online). 2019. (citirano 27.06.2019). Dostopno na naslovu: https://www.zdstudenti.
si/wp-content/uploads/2019/04/sa.pdf
[8] Rdeči križ Slovenije – Območna enota Ljubljana.. Prva pomoč. (online). 2018. (citirano
[9] 27.06.2019). Dostopno na naslovu: http://www.prva-pomoc.si/cenik-vseh-storitev.html
[10] Vozniški-Izpit.com.. Cenik izpitnega centra. (online). 2018. (citirano 27.06.2019). Dostopno na naslovu:
https://vozniski-izpit.com/izpitni-center/cenik-izpitnega-centra/
[11] PlanPlus. Auto škole, Beograd (online). 2019. (citirano 30.06.2019). Dostopno na naslovu: https://
www.planplus.rs/adresar/beograd/auto-skole
[12] SRBIJA DANAS. Nije svuda isto. Pogledajte kolika je cena lekarskih uverenja za vozace u Beogradu
(online). 2019. (citirano 30.06.2019). Dostopno na naslovu: https://www.srbijadanas.com/
auto/vesti/nije-svuda-isto-pogledajte-kolika-je-cena-lekarskih-uverenja-za-vozace-u-beogradu-
2019-01-28
[13] RV Registracija vozila. Prva pomoć za vozački ispit (online). 2019. (citirano 30.06.2019). Dostopno
na naslovu: https://registracija-vozila.rs/105-uncategorised/1364-prva-pomoc-za-vozacki-ispit
[14] AMSS AUTO ŠKOLA. Cenovnik. (online). 2018. (citirano 30.06.2019). Dostopno na naslovu:
https://amssautoskola.rs/cenovnik/
[15] AMSS AUTO ŠKOLA. Obuka. (online). 2018. (citirano 30.06.2019). Dostopno na naslovu: https://
amssautoskola.rs/obuka/
[16] Narodna banka Srbije. Kursna lista na dan. (online). 2019. (citirano 01.07.2019). Dostopno na naslovu:
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/scripts/ondate.html
[17] Fahrschulen.or.at. Die Fahrschulen in Wien. (online). 2019. (citirano 08.07.2019). Dostopno na naslovu:
https://www.fahrschulen.or.at/fahrschule/wien.html
[18] Oesterreich.gv.at. Ärztliches Gutachten. (online). 2019. (citirano 08.07.2018). Dostopno na naslovu:
https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/1/1/Seite.040720.html
[19] Oesterreich.gv.at. Unterweisung in lebensrettenden Maßnahmen/Erste-Hilfe-Kurs. (online). 2019.
(citirano 08.07.2018). Dostopno na naslovu: https://www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_
und_recht/fuehrerschein/1/1/Seite.040730.html
[20] SMD. Ausbildung. Erste Hilfe Kurse. (online). 2019. (citirano 08.07.2019). Dostopno na naslovu:
https://www.smd.at/de/ausbildung/erste-hilfe-kurse
[21] Oesterreich.gv.at. Fahrprüfung.. (online). 2019. (citirano 08.07.2019). Dostopno na naslovu: https://
www.oesterreich.gv.at/themen/dokumente_und_recht/fuehrerschein/1/1/Seite.040140.html
[22] ARBÖ Fahrsicherheits-Zentrum WIEN. Preisliste. (online). 2019. (citirano 08.07.2019). Dostopno
na naslovu: http://ich-fahr-sicher.at/wp-content/uploads/2019/03/Preisliste-FSZ-Wien_2019_
V2.pdf
[23] Studienbeihilfenbehörde. Financial Aid for Students in Austria. (online). 2018. (citirano 22.07.2019).
Dostopno na naslovu: https://www.stipendium.at/fileadmin/download/PDF/english_information/
Studienfoerderung_Englisch_November_2018.pdf
[24] Republika Slovenija – Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Štipendije.
(online). (citirano 27.06.2019). Dostopno na naslovu: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/
trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/
[25] UniCredit Bank. Krediti i stipendije. (online). 2018. (citirano 22.07.2019). Dostopno na naslovu:
https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-i-stipendije.30.html

Download full paper


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.