Zoran R. Pešić, Dragan B. Marković, Zoran I. Cvetković
Visoka škola strukovnih studija biznisa “Biznis” Niš, Obrenovićeva 23/6, 18000 Niš, Srbija
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.828
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Autori polaze od teze da nedostatak etičkih normi u poslovanju može naštetiti svim preduzećima, a posebno malim, jer ona ne raspolažu dovoljnim resursima da u svom poslovanju inkorporiraju i etičke principe. To se može odraziti na njihov razvoj,  ugled i gubitak stečene pozicije u poslovanju. Problem je što se etičko ponašanje tek dugoročno isplati, a malom i razvojnom biznisu je potrebna održivost što pre i podsticaj za rast. Zato je nužno odrediti etičke prioritete i oblasti primene. U tome je otežavajuća okolnost što su u malom biznisu najčešće pojedinci ili manja grupa ljudi primorani da sami donose odluke, bez obzira koliko su njihova znanja iz etike i mogućnosti da etičke principe transformišu u poslovnu praksu. 
Rad je koncipiran tako što je u uvodnom delu, uz definisanje osnovnih pojmova, dat kratak teorijski pristup značaja etike za poslovanje, zatim su naglašeni etički principi i prioriteti upotrebe  i na kraju eksterna interna oblast primene i implementacija.
U zaključku je istaknuto da je u malom biznisu nužna selektivna primena osnovnih načela poslovne etike, a da potpuna primena zavisi od mogućnosti i strategije razvoja, pri čemu etičke norme nisu same sebi cilj, nego i podsticaj razvoja malog biznisa. U radu su korišćene analitičko-sintetička metoda, metoda apstrakcije i dedukcije.

Key words

poslovna etika, mali biznis, etički prioriteti, etički principi, primena

References

  • Aristotel, (2003). Nikomahova etika. Sremski Karlovci/Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
  • Babić J. (2000). Uvod u poslovnu etiku. Praha. Czech Republic: Research Support Scheme.
  • Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business HorizonsThe Journal of the Kelley School of Businessvol. 34 (4). 39-48. Indiana University. USA.
  • Di Džordž, R. T. (2003). Poslovna etika. Beograd: Filip Višnjić.
  • Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. London:   Cambridge University Press. 
  • Friedman,  M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. 32-33
  • Ministarstvo privrede RS. (2017). Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2016.godinu. Beograd: Ministarstvo privrede RS. https://privreda.gov.rs/publikacije/izvestaj-mspp-2016/, pristupljeno 22.03.2018.
  • Pešić, Z. Kostadinović, A. & Veljković, V. (2013). Social Responsibility as Part of Ethics and Business Operations u: Dašić. P. V. (urednik) (2013). Zbornik radova sa 3rd International Conference Economics and Management – Based on New Technologies EMoNT 2013. str. 360 – 370. Vrnjačka banja.
  • Spence, L. J. (2016). Small business social responsibility: Expanding core CSR theory. Business & Society. vol. 55(1). 23–55. SAGE Publishing. London. UK.
  • Šijaković I. (2005). Poslovna etika. Acta Economica br. 3. 118-130. Banja Luka: Ekonomski fakultet u Banja Luci. BiH.

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.