Zoran R. Pešić, Dragan B. Marković, Zoran I. Cvetković
Visoka škola strukovnih studija biznisa “Biznis” Niš, Obrenovićeva 23/6, 18000 Niš, Srbija
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.828
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Autori polaze od teze da nedostatak etičkih normi u poslovanju može naštetiti svim preduzećima, a posebno malim, jer ona ne raspolažu dovoljnim resursima da u svom poslovanju inkorporiraju i etičke principe. To se može odraziti na njihov razvoj,  ugled i gubitak stečene pozicije u poslovanju. Problem je što se etičko ponašanje tek dugoročno isplati, a malom i razvojnom biznisu je potrebna održivost što pre i podsticaj za rast. Zato je nužno odrediti etičke prioritete i oblasti primene. U tome je otežavajuća okolnost što su u malom biznisu najčešće pojedinci ili manja grupa ljudi primorani da sami donose odluke, bez obzira koliko su njihova znanja iz etike i mogućnosti da etičke principe transformišu u poslovnu praksu. 
Rad je koncipiran tako što je u uvodnom delu, uz definisanje osnovnih pojmova, dat kratak teorijski pristup značaja etike za poslovanje, zatim su naglašeni etički principi i prioriteti upotrebe  i na kraju eksterna interna oblast primene i implementacija.
U zaključku je istaknuto da je u malom biznisu nužna selektivna primena osnovnih načela poslovne etike, a da potpuna primena zavisi od mogućnosti i strategije razvoja, pri čemu etičke norme nisu same sebi cilj, nego i podsticaj razvoja malog biznisa. U radu su korišćene analitičko-sintetička metoda, metoda apstrakcije i dedukcije.

Key words

poslovna etika, mali biznis, etički prioriteti, etički principi, primena

References

  • Aristotel, (2003). Nikomahova etika. Sremski Karlovci/Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
  • Babić J. (2000). Uvod u poslovnu etiku. Praha. Czech Republic: Research Support Scheme.
  • Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business HorizonsThe Journal of the Kelley School of Businessvol. 34 (4). 39-48. Indiana University. USA.
  • Di Džordž, R. T. (2003). Poslovna etika. Beograd: Filip Višnjić.
  • Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. London:   Cambridge University Press. 
  • Friedman,  M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. 32-33
  • Ministarstvo privrede RS. (2017). Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2016.godinu. Beograd: Ministarstvo privrede RS. https://privreda.gov.rs/publikacije/izvestaj-mspp-2016/, pristupljeno 22.03.2018.
  • Pešić, Z. Kostadinović, A. & Veljković, V. (2013). Social Responsibility as Part of Ethics and Business Operations u: Dašić. P. V. (urednik) (2013). Zbornik radova sa 3rd International Conference Economics and Management – Based on New Technologies EMoNT 2013. str. 360 – 370. Vrnjačka banja.
  • Spence, L. J. (2016). Small business social responsibility: Expanding core CSR theory. Business & Society. vol. 55(1). 23–55. SAGE Publishing. London. UK.
  • Šijaković I. (2005). Poslovna etika. Acta Economica br. 3. 118-130. Banja Luka: Ekonomski fakultet u Banja Luci. BiH.
Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.