Silvia Golem
Andrea Begonja
Ekonomski Fakultet Split, Sveučilište u Splitu, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split, Republika Hrvatska
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.8​

2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Glavni cilj ovog rada je ispitati utječe li ulaganje u obrazovanje na ekonomski rast; te, preciznije, dati odgovor na pitanje je li veza između javne potrošnje za obrazovanje i stope rasta BDP-a linearna ili nelinearna. Polazeći od teorijskog uporišta u endogenim modelima rasta, te korištenjem prikladnih panel ekonometrijskih tehnika, a na temelju relevantnih podataka za 34 OECD zemlje u periodu od 1960 do 2014 godine, glavni nalaz ovog istraživanja je postojanje pozitivne, statistički značajne nelinearne veze između javne potrošnje za obrazovanje i stope rasta BDP-a, što potvrđuje naša a priori očekivanja. Kako bi potvrdili da su naši rezultati pouzdani i nepromjenjivi, urađena je i provjera robusnosti. Iako je područje ekonomske znanosti koje se bavi teorijskim istraživanjem determinanti ekonomskog rasta poprilično razvijeno i uključuje neke od najvećih ekonomista našeg vremena, još uvijek ne postoji jasan odgovor na pitanje koji to faktori potiču dugoročni ekonomski rast i u kojoj mjeri. Također, empirijski dokazi su još uvijek poprilično neuvjerljivi. To se također odnosi i na pitanje uloge ulaganja u obrazovanje u poticanju ekonomskog rasta. U tom smislu, ovo istraživanje doprinosi rasvjetljavanju odnosa između obrazovanja i ekonomskog rasta, te dvije, sa makroekonomskog stajališta, ključne varijable, a s ciljem davanja jasnih smjernica nositeljima ekonomskih politika koji imaju za cilj poticanje ekonomskog rasta.

Key words

 Javna potrošnja, obrazovanje, stopa rasta BDP-a, panel procjenitelji


References

[1]  Abhijeet, C. i Islamia, J.M., 2010. Does Government Expenditure on Education Promote Economic Growth? Econometric Analysis. MPRA Paper N. 25480 Munich Personal RePEc Archive. Dostupno na: https://mpra.ub.unimuenchen.de/25480/1/MPRA_paper_25480.pdf.
[2]  Acosta-Ormachea, S. i Morozumi, A., 2013. Can a government Enhance Long-Run Growth by Changing the Composition of Public Expenditure?. IMF Working Paper No. 13. International Monetary Fund. Dostupno na: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13162.pdf.
[3]  Barro, R.J., 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. The Journal of Political Economy, Vol. 98(5), pp. 103-125.
[4]  Barro, R. J., 2001. Human Capital and Growth, The American Economic Review, Vol. 91, No. 2, pp.12-17.
[5]  Blakenau, W., Simpson, N. i Tomljanovich, M. 2007. Public Education Expenditures, Taxation, and Growth: Linking data to Theory. American Economic Review, Vol 97 No.2
[6]  Chen, B. i Feng, Y., 2000. Determinants of economic growth in China: Private enterprise, education and openness. China Economic Review, No. 11, pp. 1-15.
[7]  Deniz, H., Hepsag, A. i Yildirim, N., 2011. Do Public education Expenditures Really Lead To Economic Growth? Evidence from Turkey. EuroJournals Publishing. Dostupno na: https://www.eurojournals.com/finance.htm.
[8]  Sylwester K., 2000. Can education expenditures reduce income inequality? Economics of Education Review, Vol. 21, pp. 43-52.
[9]  Temple, J. 2001. Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD countries. Oecd Economic Studies No. 33

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.