Silvia Golem
Andrea Begonja
Ekonomski Fakultet Split, Sveučilište u Splitu, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split, Republika Hrvatska
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.8​

2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Glavni cilj ovog rada je ispitati utječe li ulaganje u obrazovanje na ekonomski rast; te, preciznije, dati odgovor na pitanje je li veza između javne potrošnje za obrazovanje i stope rasta BDP-a linearna ili nelinearna. Polazeći od teorijskog uporišta u endogenim modelima rasta, te korištenjem prikladnih panel ekonometrijskih tehnika, a na temelju relevantnih podataka za 34 OECD zemlje u periodu od 1960 do 2014 godine, glavni nalaz ovog istraživanja je postojanje pozitivne, statistički značajne nelinearne veze između javne potrošnje za obrazovanje i stope rasta BDP-a, što potvrđuje naša a priori očekivanja. Kako bi potvrdili da su naši rezultati pouzdani i nepromjenjivi, urađena je i provjera robusnosti. Iako je područje ekonomske znanosti koje se bavi teorijskim istraživanjem determinanti ekonomskog rasta poprilično razvijeno i uključuje neke od najvećih ekonomista našeg vremena, još uvijek ne postoji jasan odgovor na pitanje koji to faktori potiču dugoročni ekonomski rast i u kojoj mjeri. Također, empirijski dokazi su još uvijek poprilično neuvjerljivi. To se također odnosi i na pitanje uloge ulaganja u obrazovanje u poticanju ekonomskog rasta. U tom smislu, ovo istraživanje doprinosi rasvjetljavanju odnosa između obrazovanja i ekonomskog rasta, te dvije, sa makroekonomskog stajališta, ključne varijable, a s ciljem davanja jasnih smjernica nositeljima ekonomskih politika koji imaju za cilj poticanje ekonomskog rasta.

Key words

 Javna potrošnja, obrazovanje, stopa rasta BDP-a, panel procjenitelji


References

[1]  Abhijeet, C. i Islamia, J.M., 2010. Does Government Expenditure on Education Promote Economic Growth? Econometric Analysis. MPRA Paper N. 25480 Munich Personal RePEc Archive. Dostupno na: https://mpra.ub.unimuenchen.de/25480/1/MPRA_paper_25480.pdf.
[2]  Acosta-Ormachea, S. i Morozumi, A., 2013. Can a government Enhance Long-Run Growth by Changing the Composition of Public Expenditure?. IMF Working Paper No. 13. International Monetary Fund. Dostupno na: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13162.pdf.
[3]  Barro, R.J., 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. The Journal of Political Economy, Vol. 98(5), pp. 103-125.
[4]  Barro, R. J., 2001. Human Capital and Growth, The American Economic Review, Vol. 91, No. 2, pp.12-17.
[5]  Blakenau, W., Simpson, N. i Tomljanovich, M. 2007. Public Education Expenditures, Taxation, and Growth: Linking data to Theory. American Economic Review, Vol 97 No.2
[6]  Chen, B. i Feng, Y., 2000. Determinants of economic growth in China: Private enterprise, education and openness. China Economic Review, No. 11, pp. 1-15.
[7]  Deniz, H., Hepsag, A. i Yildirim, N., 2011. Do Public education Expenditures Really Lead To Economic Growth? Evidence from Turkey. EuroJournals Publishing. Dostupno na: https://www.eurojournals.com/finance.htm.
[8]  Sylwester K., 2000. Can education expenditures reduce income inequality? Economics of Education Review, Vol. 21, pp. 43-52.
[9]  Temple, J. 2001. Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD countries. Oecd Economic Studies No. 33

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.