Katarina Đurić
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Trg Dositeja Obradovića 8, 21 000 Novi Sad, Srbija
Radivoj Prodanović
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska 2, 21 000 Novi Sad, Srbija
Miralem Nuhanović
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Cvećarska 2, 21 000 Novi Sad, Srbija
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.795
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Zakonska regulativa je jedan od faktora koji podstiče razvoj organske poljoprivrede. Cilj rada je da se ukaže na njen značaj u razvoju organske proizvodnje, kao i da se izvrši komparacija zakona i pravilnika Srbije sa onima iz EU, a u svrhu identifikacije neophodnih propusta i predloga za korekciju. EU je donela i primenjuje odgovarajuću zakonsku regulativu i pravilnike, te je najefektnije da se na istoj zasniva i naša regulativa iz organske proizvodnje, što i jeste slučaj. Eventualno donošenje novog Zakona o organskoj proizvodnji treba da odražava u najvećoj meri odredbe zakonske regulative u EU.   

Key words

zakonska regulativa, organska poljoprivreda, Srbija, Evropska unija

References

[1]  Sanders, J. (2013) Evaluation of the EU legislation on organic farming. Braunschweig: Thunen Institute of Farm Economics, study report
[2]  Marz, U., Kalentić, M., Stefanović, E., Simić, I. (2013) Organska poljoprivreda u Srbiji. Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organica“ , ISBN 978-86-87737-59-4
[3]  Todić, D., (2006) Pravni okviri politike Evropske unije u oblasti organske poljoprivrede i životne sredine. Economisc of Agruculture, Vol. 53, No 2, p. 425-440
[4]  Winter, C., Davis, S. (2006) Organic Foods. Journal of Food Science, Vol. 71, p. 117-124 
[5]  Sundurum, A., Padel, S., Arsenos, G., Kuzniar, A, Henriksen, B., Walkenhorst, M, Vaarst, M. (2006) Current and proposted EU legislation on organic livestock production, with focus on animal health, welfare and food safety. Journal Future perspective for animal health on organic farms, p. 75-87
[6]  Roderick, S., Henriksen, B., Trujillo, R. G., Bestman, M., Walkenhorst, M. (2004) The diversity of organic livestock systems in Europe. Animal Health and Welfare in Organic Agriculture, p. 29-56
[7]  Maletić, R., Rakić, S., Sredojević, Z. (2005) Mogućnost primene alternativnog načina poljoprivredne proizvodnje u Srbiji. Economics of Agriculture, Vol. 52, No 3, p. 335-342
[8]  Katić, B., Cvijanović, D., Cicea, C. (2008) Organic Production in Function of Environment Protection in Serbia – Condition and Regulations. Economics of Agriculture, Vol. 56, No 3, p. 267-276
[9]  Službeni Glasnik Republike Srbije, br. 30/10, 48/11, 40/12, 30/10, 62/15
[10] Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – MPŠV (2014) Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 – 2024. godine, Beograd

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.