Nemanja Deretić, Jovana Radulović
Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Kraljice Marije 73, Beograd, Republika Srbija
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.789
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Porast inovacija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija transformiše tradicionalne načine funkcionisanja u poslovnom svetu i radu državne uprave. U radu e-uprave se koriste različite strategije i tehnologije za transformaciju rada vlade određene države kako bi došlo do poboljšanja kvaliteta pruženih usluga. Pored toga, dolazi do podizanja kvaliteta interakcije između građana i svih resora vlade. Informacioni sistemi ne služe samo za automatizaciju većeg broja koraka u poslovnim procesima, već mogu da učine da veći broj ljudi pristupa informacijama i da ti ljudi dele informacije. Državna uprava prikuplјa veliki broj podataka o građanima, ali su oni dostupni za analizu malom broju institucija i lјudi. Otvoreni podaci predstavlјaju novi način predstavljanja podataka zainteresovanim stranama uz neophodnu zaštitu ličnih podataka građana. Ovaj koncept je počeo da se primenjuje u Republici Srbiji. U radu je dat osvrt na pojam, tehnologije e-uprave, pravni okvir otvorenih podataka e-uprave u Republici Srbiji i analizu njenih servisa sa posebnim naglaskom na portal otvorenih podataka. 

Key words

Informaciona tehnologija, e-uprava, otvoreni podaci, inovacije

References

 1. Trninić, J., Đurković, J. (2016) Elektronsko poslovanje: savremene organizacije i digitalna ekonomija, Ekonomski fakultet u Subotici, Subotica, p. 16.
 2. Stojanović, A. (2017) Menadžment informacioni sistemi u javnoj upravi: digitalna poslovna organizacija, Beogradska poslovna škola, Beograd, p. 68.
 3. Novaković, J. (2010) E-uprava, Megatrend univerzitet, Beograd, p. 9, 16, 30.
 4. Živadinović, J., Medić, Z. (2017) Elektronsko poslovanje, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, p. 152.
 5. Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017. https://www.mduls.gov.rs/doc/AP_PAR_final_version19.03.15%20(1) .pdf (Datum pristupa 20.03.2018)
 6. Portal otvorenih podataka, Republika Srbija. https://data.gov.rs/sr/discover/ (Datum pristupa 16.03.2018)
 7. Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2015-2018. godine i Akcioni plan za sprovođenje strategije za period od 2015-2016. godine. https://www.mduls.gov.rs/doc/Strategija%20razvoja%20eUprave%20sa%20AP%202015-2018.pdf (Datum pristupa 28.03.2018)
 8. Akcioni plan za sprovođenje inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu” za 2016. i 2017. godinu. https://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php (Datum pristupa 28.03.2018)
 9. Vidas-Bubanja, M. (2014) Modeli i tehnologije e-poslovanja, Beogradska poslovna škola, Beograd, p. 299.
 10. Stojanović, A. (2017) Elektronsko poslovanje: put do profitabilnosti, Beogradska poslovna škola, Beograd, p. 63, 68-69.
 11. Matić, R. (2014) Menadžment informacioni sistemi, Beogradska poslovna škola, Beograd, pp. 130-131.
 12. Open Definition, Open Knowledge International – Source Codehttps://opendefinition.org/od/2.1/sr/ (Datum pristupa 16.03.2018)
 13. Startit Centar Beograd. https://startit.rs/startit-centar-beograd-organizuje-datathon-u-okviru-nedelje-otvorenih-podataka/ (Datum pristupa 16.03.2018)
 14. Data Science Srbija. https://www.datascience.rs/ (Datum pristupa 20.03.2018)
 15. Global open data index. Podaci za 2013. i 2014. god. https://2015.index.okfn.org/place/ (Datum pristupa 28.03.2018)
 16. Open Data Barometer 4th Edition — Global Report, May 2017. The World Wide Web Foundation  https://opendatabarometer.org/doc/4thEdition/ODB-4thEdition-GlobalReport. pdf (Datum pristupa 28.03.2018)

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.