Nemanja Deretić, Jovana Radulović
Beogradska poslovna škola, Visoka škola strukovnih studija, Kraljice Marije 73, Beograd, Republika Srbija
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.789
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Porast inovacija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija transformiše tradicionalne načine funkcionisanja u poslovnom svetu i radu državne uprave. U radu e-uprave se koriste različite strategije i tehnologije za transformaciju rada vlade određene države kako bi došlo do poboljšanja kvaliteta pruženih usluga. Pored toga, dolazi do podizanja kvaliteta interakcije između građana i svih resora vlade. Informacioni sistemi ne služe samo za automatizaciju većeg broja koraka u poslovnim procesima, već mogu da učine da veći broj ljudi pristupa informacijama i da ti ljudi dele informacije. Državna uprava prikuplјa veliki broj podataka o građanima, ali su oni dostupni za analizu malom broju institucija i lјudi. Otvoreni podaci predstavlјaju novi način predstavljanja podataka zainteresovanim stranama uz neophodnu zaštitu ličnih podataka građana. Ovaj koncept je počeo da se primenjuje u Republici Srbiji. U radu je dat osvrt na pojam, tehnologije e-uprave, pravni okvir otvorenih podataka e-uprave u Republici Srbiji i analizu njenih servisa sa posebnim naglaskom na portal otvorenih podataka. 

Key words

Informaciona tehnologija, e-uprava, otvoreni podaci, inovacije

References

 1. Trninić, J., Đurković, J. (2016) Elektronsko poslovanje: savremene organizacije i digitalna ekonomija, Ekonomski fakultet u Subotici, Subotica, p. 16.
 2. Stojanović, A. (2017) Menadžment informacioni sistemi u javnoj upravi: digitalna poslovna organizacija, Beogradska poslovna škola, Beograd, p. 68.
 3. Novaković, J. (2010) E-uprava, Megatrend univerzitet, Beograd, p. 9, 16, 30.
 4. Živadinović, J., Medić, Z. (2017) Elektronsko poslovanje, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, p. 152.
 5. Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017. https://www.mduls.gov.rs/doc/AP_PAR_final_version19.03.15%20(1) .pdf (Datum pristupa 20.03.2018)
 6. Portal otvorenih podataka, Republika Srbija. https://data.gov.rs/sr/discover/ (Datum pristupa 16.03.2018)
 7. Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2015-2018. godine i Akcioni plan za sprovođenje strategije za period od 2015-2016. godine. https://www.mduls.gov.rs/doc/Strategija%20razvoja%20eUprave%20sa%20AP%202015-2018.pdf (Datum pristupa 28.03.2018)
 8. Akcioni plan za sprovođenje inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu” za 2016. i 2017. godinu. https://www.mduls.gov.rs/partnerstvo-otv-upravu-2017.php (Datum pristupa 28.03.2018)
 9. Vidas-Bubanja, M. (2014) Modeli i tehnologije e-poslovanja, Beogradska poslovna škola, Beograd, p. 299.
 10. Stojanović, A. (2017) Elektronsko poslovanje: put do profitabilnosti, Beogradska poslovna škola, Beograd, p. 63, 68-69.
 11. Matić, R. (2014) Menadžment informacioni sistemi, Beogradska poslovna škola, Beograd, pp. 130-131.
 12. Open Definition, Open Knowledge International – Source Codehttps://opendefinition.org/od/2.1/sr/ (Datum pristupa 16.03.2018)
 13. Startit Centar Beograd. https://startit.rs/startit-centar-beograd-organizuje-datathon-u-okviru-nedelje-otvorenih-podataka/ (Datum pristupa 16.03.2018)
 14. Data Science Srbija. https://www.datascience.rs/ (Datum pristupa 20.03.2018)
 15. Global open data index. Podaci za 2013. i 2014. god. https://2015.index.okfn.org/place/ (Datum pristupa 28.03.2018)
 16. Open Data Barometer 4th Edition — Global Report, May 2017. The World Wide Web Foundation  https://opendatabarometer.org/doc/4thEdition/ODB-4thEdition-GlobalReport. pdf (Datum pristupa 28.03.2018)

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.