Saša Zupan Korže
​Vanadis d.o.o., Kamnikarjeva 13, 1291 Škofljica, Slovenija
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.766
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Namen prispevka je raziskati, kakšni pravni problemi nastajajo zaradi dejavnoti turistične nastanitve in javnega prevoza oseb, ki se izvajata preko Airbnbjeve oziroma Uberjeve platforme in kakšne so njihove dosedanje rešitve v različnih geografskih okoljih: v ZDA, v EU in v Sloveniji. Raziskva je potekala od novembra 2017 do marca 2018. Podatke smo zbrali iz sekundarnih virov in jih analizirali s pomočjo različnih metod: deskripcije, kompilacije, primerjave, analize vsebine in sinteze. V raziskavi smo ugotovili, da sta Airbnb in Uber s svojim poslovnim modelom temeljito preoblikovala tradicionalno pojmovanje turističnih nastanitev in javnih (taksi) prevozov potnikov, kar je povzročilo pravna trenja v navedenih sektorjih. Očitki, da poslovanje preko platform ne poteka v celoti v skladu z obstoječimi sektorskimi predpisi, so utemeljeni. Tako v ZDA kot v EU se vrstijo sodni procesi in ukrepi držav in lokalnih oblasti, da se za udeležence, ki poslujejo preko obeh platform, izključno upošteva obstoječa sektorsak pravna regulacija. EU je ob splošni obravnavi delitvene oziroma sodelovalne ekonomije državam članicam predlagala “mehkejši” regulativni pristop: preveritev, ali so obstoječi predpisi v novih družbeno-ekonomksih pogojih še smiselni in razbremenitev sektorjev z nepotrebnimi administrativnimi bremeni. V Sloveniji je “Airbnb nastanitveni sector” povzročil podobne težave kot drugod. Država se je odločila, da ga razume kot “tradicionalni nastanitveni sector”, katerega udeleženci morajo upoštevati vse obstoječe predpise o oddajanju turističnih nastanitev. Uberjevih storitev prevoza v Sloveniji še ni, ker sektorski pravni okvir zanje še ni sprejet. Raziskava pomeni prisepvek k literaturi o delitveni oziroma sodelovalni ekonomiji in težavah novih poslovnih modelov v obliki P2P platform.   
​​

Key words

delitvena ekonomija, sodelovalna ekonimija, poslovni modeli, P2P platforme, Airbnb, Uber


References

 1. Schwab, K. (2016), The fourth industrial revolution. Crown Business – Penguin Random House LLC, New York, NY unger, J. D., Wheelen, T. L. (2007) Essential of Strategic Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, pp. 20-21.
 2. Guttentag, D. (2015). Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation”, Current Issues in Tourism, Vol. 18, Iss. 12, pp. 1192-1217. Dostop 20. 12. 2017 iz https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683500.2013.827159?journalCode=rcit20https://doi.org/10.1080/13683500.2013.827159
 3. Botsman, R. in Rot, R. (2010). What’s Mine Is Yours. How collaborative Consumption is changing the Way We Live. Harper Collins Publisher: New York, NY.
 4. Botsman, R. (2015a). Defining The Sharing Economy: What Is Collaborative Consumpiton And What Isn’t? Dostop 16. 1. 2018 iz https://www.fastcompany.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt
 5. EC European Agenda (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions. A European agenda for the collaborative economy. Brussels, 2. 6. 2016. Dostop 16.1.2018 iz https://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations
 6. Oskam, J. in Boswijk, A. (2016). Airbnb: the future of networked hospitality business. Journal of Tourims Futures. Vol. 2, No. 1, pp. 22-42. Dostop 15. 1. 2018 iz https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JTF-11-2015-0048
 7. Chesbrough, H. W. in Rosenbloo, R. (2002). The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence from Xerox Corporation’s Technology Spin-Off Companies. Industrial and corporate change 11(3). Dostop 12. 10. 2017 iz https://www.researchgate.net/publication/247989217_The_Role_of_the_Business_Model_in_Capturing_Value_from_Innovation_Evidence_from_Xerox_Corporation%27s_Technology_Spin-Off_Companies
 8. Schor, J. (2014). Debating the sharing Economy. A great Transition Initiative. Dostop 15. 1. 2018 iz https://greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy
 9. Botsman, R. (2015b). Defining The Sharing Economy: What Is Collaborative Consumpiton And What Isn’t? Dostopno 16. 1. 2018 na https://www.fastcompany.com/3046119/defining-the-sharing-economy-what-is-collaborative-consumption-and-what-isnt
 10. Koopman, Ch.; Mitchell, M. in Therer, A. (2015). The Sharing Economy and Consumer Protection Regulation: The Case for Policy Change. The Journal of Business, Entrepreneurship & Law, Vol. 8, Iss. 2. Dosegljivo 16. 1. 2018 na https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=226125090117006066070118021113126065052057047032095057123114012088087092088102123027096101058032022062055108095081010000118115114054094081027100020097022104119068061038050110025095102064114095003026005019077127070127123115120000016115066086120006007&EXT=pdf,  https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2535345
 11. Blecharczyk, N. (2018).The Evolution Of Airbnb And How Global Travel Is Changing, keynote presentation announcement on ITB, ITB Convention program, pp.12, viewed 8 Marec 2018. Dostop 8. 3. 3018 iz https://www.itb-convention.com/en/ITBBerlinConvention/Program/Event.jsp?eventDateId=475835
 12. About us n.d. Dostop 23. 2. 2018 iz  https://press.atairbnb.com/about-us/
 13. Explore Airbnb b.d. Dostop 12. 2. 2018 iz https://www.airbnb.com/
 14. Tussyadiah, I.P. in Pesonen, J. (2016). Drivers and barriers of peer-to-peer accommodation stay – an exploratory study with American and Finnish travelers. Current Issues in Tourism. Dostop 16. 1. 2018 iz https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13683500.2016.1141180
 15. Higley, J. (2018). Airbnb, labour concerns, tax reform lead exec forum. Hotelnewsnow from 2 March 2018. Dostop 2. 3. 2018 iz https://www.hotelnewsnow.com/articles/275778/Airbnb-labor-concerns-tax-reform-lead-exec-forum
 16. Zabukovec, M (2017). Prebivalci mesta izgubljajo tekmo. Delo, 6. 9. 2017. Dostop 13. .3. 2018 iz  https://www.delo.si/novice/ljubljana/prebivalci-mesta-izgubljajo-tekmo.html
 17. Vacation rentals in Ljubljana b.d. Dostopno 1. 3. 2018 iz https://www.airbnb.com/s/Ljubljana–Slovenia
 18. Find Apartments in Slovenia on Airbnb, b.d. Dostop 8. 3. 2018 https://www.airbnb.com/s/Slovenia?listing_types[]=1
 19. Gi, Paul (2018). How Uber works and the pros and cons. Dostop 13. 3. 2018 iz https://www.lifewire.com/how-does-uber-work-3862752
 20. How Uber Works (2017). How Uber works: Insight into the Business & Revenue Model. Dostop 13. 3. 2018 iz https://jungleworks.co/uber-business-model-revenue-insights/
 21. Mlakar, N (2018). Kdaj pride Uber v Slovenijo, še ni znano. Delo, 4. 8. 2017. Dostop 12. 2. 2017 https://www.delo.si/novice/slovenija/kdaj-pride-uber-v-slovenijo-se-ni-znano.html
 22. Shneiderman, E. T. (2014). Airbnb in the City. New York State Attorney General. Dostop 16. 1. 2018 https://ag.ny.gov/pdfs/AIRBNB%20REPORT.pdf
 23. Oskam, Joaren (2018). The Future of Sharing in Europe’s Motropolises: Basic data For Policy Makers. Predstavitev razisakve na TB Berlin , 7. 3. 2018
 24. European Parliament Briefing (2015). The sharing economy and tourism. Dostop 16. 1. 2018 iz https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595897/EPRS_BRI(2017)595897_EN.pdf
 25. STA (2016). Cerar napovedal urditev oddajanja stanovanj prek Airbnb. Dostop 12. 11. 2017 iz https://www.delo.si/novice/politika/cerar-napovedal-ureditev-oddajanja-stanovanj-preko-airbnb.html
 26. Lončar, A (2017). Kaj delamo in kako hitro, da ne bi ubili Airbnb in Uber. SiolNet, 1 April 2017. Dostop 16. 12. 2017 iz https://siol.net/novice/gospodarstvo/kaj-delamo-in-kako-hitro-da-ne-bi-ubili-airbnb-in-uberja-438623
 27. Alba, D. (2017). A short history of the many, many, many Uber screwed up. Dostop 12. 12. 2018 iz https://www.wired.com/story/timeline-uber-crises/
 28. Court of Justice of the European Union (2017). Press release No. 136/17, Luxembourg, December 20, 2017. Judgement in Case C-434/1. Dostop 22. 12. 2017 iz https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/12/uber-ecj-press-release.pdf
 29. Kerr, D. (2016). UK court rules divers are employees, not contractors. Cnet, 28. 10. 2016. Dostop 23. 3. 2018 iz https://www.cnet.com/news/uber-uk-court-ruling-drivers-employees-not-contractors/
 30. Rhodes, A. (2017). Uber: which countries have banned the controversial taxi app. Independent, September 22, 2017. Dostop 12. 3. 2018 iz https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/uber-ban-countries-where-world-taxi-app-europe-taxi-us-states-china-asia-legal-a7707436.html
 31. Vinocur, N. (2017). European labor wins battle, not war, against Uber. Politico, December 20, 2017. Dostop 12. 3. 2018 https://www.politico.eu/article/uber-ecj-ruling-european-labor-wins-battle-not-war/
 32. STA (2018). Ministrstvo z novelo odpira vrata Uberju v Slovenijo. Dostop 5. 2. 2018 iz https://www.sta.si/2477855/ministrstvo-z-novelo-odpira-vrata-uberju-za-prihod-v-slovenijo
 33. EC European Agenda (2016). Communication from the Commission to the European Parliament, the council, the European economic and social Committee and the Committee of the regions. A European agenda for the collaborative economy. Brussels, 2. 6. 2016. Dostop 15. 11. 2017 iz https://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.