Silvana Ilić, Anđelija Radonjić, Nenad Andrić​
Fakultet za menadžment Zaječar, Park šuma Kraljevica bb, Srbija​
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.752nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty – Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Sektor malih i srednih preduzeća i preduzetnika predstavlja najefikasniji segment privreda u gotovo svim zemljama sveta. Njihova uloga posebno je značajna u zemljama u tranziciji koje se suočavaju sa problemima visoke nezaposlenosti, niskog stepena privredne aktivnosti, nedovoljne konkurentnosti i nedostatka investicija.
U Srbiji MSPP raspoređena su u brojnim sektorima i granama nacionalne ekonomije i zauzimaju veoma značajnu ulogu u ekonomskom razvoju i predstavljaju važan faktor u procesu približavanja srpske privrede razvijenim tržišnim ekonomijama Ovaj sektor je jako bitan  faktor u procesu približavanja i integracije srpske ekonomije u EU.

Key words

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici, privredni razvoj, investicije


References

[1]  Mihajlović, Jovanović, 2012, str. 128
[2]  Živković, Ilić, Bevanda, 2014, str 50
[3]  Paunović, 2009, str. 51
[4]  Velimirović, Stojanović, 2012, str. 34.
[5]  Bandur, M.: Značaj i uloga malih i srednjih preduzeća u ekonomskom razvoju, Economics, Vol. 4, No 1, 2016, pp 99, OIKOS institut, Bijeljina, Republika Srpska
[6]  Republički zavod za statistiku, Beograd, 2017

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.