Jadranka Deže, Ružica Lončarić, Tihana Sudarić
​Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Poljoprivredni fakultet, Vladimira Preloga 1, Osijek, Hrvatska
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.735
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Razvojne potencijale agroturizma potrebno je prvenstveno prepoznati, a zatim ih učinkovito koristiti. Trenutno stanje u agroturizmu nije zadovoljavajuće i ekonomski održivo. Cilj rada je utvrditi značenje proizvodnje autohtonih proizvoda i prikazati razvojne potencijale agroturizma kroz njihovu upotrebu. Autohtoni proizvodi nemaju pravu valorizaciju ako ne postoje razvojne inicijative i teoretska saznanja. Rad je sačinjen na osnovi teoretske podloge o koristima povezanim s razvojem agroturizma i proizvodnje autohtonih proizvoda. Empirijskim istraživanjem testirane su hipoteze pronalaženja poveznica između stavova nositelja agro/gastro turizma, agro/domaćinstava koja imaju u gastronomskoj ponudi autohtone proizvode sa percepcijama posjetitelja koji takvu ponudu konzumiraju. Istraživanje je provedeno na području turističke regije 01-Slavonija, u kojoj se nalazi pet županija: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska i Vukovarsko-srijemska. Na navedenom području nalaze se 82 objekta sa smještajnim kapacitetom i prehranom, te objekata izletišta, kušaonica, vinotočja za jednodnevne i poludnevne boravke prema Nacionalnom katalogu ruralnog turizma Hrvatske, Ministarstva turizma i Hrvatske gospodarske komore Republike Hrvatske. Provedenim primarnim istraživanjem obuhvaćen je cjelokupan uzorak od 82 postojeća objekta. Prikupljeno je ukupno 16 u cijelosti ispunjenih anketnih upitnika što čini 20% reprezentativnosti uzorka. Pregledom relevantnih znanstvenih i stručnih publikacija prikupljene su sekundarne informacije u cilju usporedbe dobivenih rezultata istraživanja. Istraživanjem su prikupljeni stavovi i mišljenja nositelja agroturističkih gospodarstava o gastronomskoj ponudi i proizvodima koji su autohtoni i prepoznatljivi za područje u kojem se gospodarstvo nalazi, te motivima dolaska posjetitelja na agroturistička gospodarstva. Istodobno, procijenjeno je zadovoljstvo korisnika gastronomske ponude u segmentima ispunjenosti očekivanja, zadovoljstva kvalitetom te cijenom. Utvrđena je povezanost nositelja agroturističkih gospodarstava sa ostalim proizvođačima kako bi se unaprijedila gastronomska ponuda, kao i vrste proizvoda koje se najčešće nabavljaju od primarnih proizvođača. Prepoznata su mišljenja o perspektivama razvoja turizma na regionalnoj razini kao i vrste institucija koje trebaju sudjelovati u njegovom intenzivnijem razvoju. Stvaranjem brendova regionalnih autohtonih proizvoda nastaju pretpostavke za kreiranja regionalne destinacije. Agroturizam može ponuditi inovativan turistički proizvod s autohtonim tradicijskim elementom koji će mu osigurati regionalnu prepoznatljivost na globalnom turističkom tržištu.
​​

Key words

regionalni razvoj, autohtoni proizvodi, agroturizam


References

  1. Deže J., Ranogajec, Lj., Sudarić, T. (2017) Development of local communities through the production of regional indigenous products, Interdisciplinary Management Research XIII, Opatija, 19th-21th May 2017. pp. 1149-1165.
  2. Jelinčić, D.A. (2007) Agroturizam u europskom kontekstu, Studia ethnologica Croatica, Vol 19, Zagreb, str. 269-291.
  3. Krajnović, A., Čičin-Šain D. Predovan M. (2011) Strateško upravljanje razvojem ruralnog turizma – problemi i smjernice, Oeconomica Jadertina Vol 1 str. 30-45.
  4. Labrador, A. M. (2013) Shared heritage: An anthropological theory and methodology for assessing, enhancing, and communicating a future-oriented social ethic of heritage protection, University of Massachusetts Amherst, ProQuest Dissertations Publishing, Dostupno na: https://search.proquest.com/openview/943526a422d81e089684948ca49a8610/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
  5. MT RH, Ministarstvo turizma, Dostupno na: https://www.mint.hr/UserDocsImages/hgk_2015_ruralni_turizam_katalog.pdf (19.2.2018.)
  6. Oliva, E., Paliaga, M. (2012) Research of influence of autochthonous regional products on regional brand example of the Istrian region, Ekonomska misao i praksa 21(1), 363-380.

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.