Sandra Mrvica Mađarac, Sanja Gongeta, Dražen Pejić
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, Županijska 50, Vukovar, Republika Hrvatska
​​​​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.717
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Otok Žirje je najudaljeniji naseljeni otok šibenskog arhipelaga sa prirodnim ljepotama, ali poznat i kao otok u fazi izrazite depopulacije. Očuvan okoliš, čisto more, arheološki lokaliteti, kulturno-povijesne građevine, tradicionalna gastronomija, flora i fauna neke su od karakteristika zbog kojih otok Žirje ima potencijal razvoja kao turistička destinacija.
Otok je nedovoljno turistički valoriziran te kao jedno od turističkih potencijala otoka nameće se cikloturizam s obzirom na postojeće biciklističke staze. Brojne su prednosti biciklizma na zdravlje čovjeka; aktivirane su sve mišićne skupine, a pridonosi većoj tjelesnoj kondiciji i prevenciji od srčanih oboljenja. Spajanjem svijesti o zdravlju i želje za putovanjem razvio se cikloturizam, a sa više od 60 milijuna aktivnih biciklista u Europi cikloturizam ima sve veći turistički potencijal. Brojne komparativne prednosti cikloturizma prepoznate su i u Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine iz čijih naputaka proizlazi i organizacija manjih akcija vezanih uz cikloturizam.
U organizaciji ekološke udruge „Žir“ na otoku se već trinaest godina tradicionalno održava biciklistička utrka „Đir za Žir“ koja svake godine privlači sve veći broj sudionika. Utrka „Đir za Žir“ ima pozitivan odjek u lokalnoj zajednici, a iz organizacije utrke proizašla je potreba ulaganja u biciklističku stazu i okoliš, postavljanje znakova i smjerokaza, tiskanje promotivnih materijala i biciklističkih karata. U samoj biciklističkoj utrci sudjeluju biciklisti iz cijele Hrvatske, ali i strani turisti.
Biciklistička utrka „Đir za Žir“ već jest pokretač razvoja cikloturizma na otoku Žirju, ali i uz dodatne napore cikloturizam može učiniti otok Žirje prepoznatljivom turističkom destinacijom.
U radu se istražuju stanje i perspektive razvoja cikloturizma na otoku Žirju, a prikazana je i SWOT analiza  razvoja cikloturizma na otoku Žirju.  
​​

Key words

cikloturizam, otok Žirje, biciklistička utrka, SWOT analiza


References

[1]  Čavlek, N. (2004) Sport i turizam – analiza tržišta, M. Bartoluci (ur.) Menadžment u sportu i turizmu. Kineziološki fakultet, Ekonomski fakultet, Zagreb
[2]  Bartoluci et al. (2007) Turizam i sport – razvojni aspekti, Školska knjiga, Zagreb
[3]  Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH, www. rupprecht-consult.eu, učitano 6.12.2017.
[4]  Bumbak, I., Grubišić, A. (2017) Cikloturizam u Šibensko-kninskoj županiji, 3. međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Izazovi današnjice – održivi obalni i pomorski turizam, 12.-14.10. 2017., Veleučilište u Šibeniku, Šibenik. str. 117-126.
[5]  Institut za turizam (2015) Akcijski plan razvoja cikloturizma, Institut za turizam, Zagreb
[6]  Galičić, V. (2014) Leksikon ugostiteljstva i turizma, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
[7]  Udruga Moj bicikl, www. mojbicikl.hr, učitano 8.12.2017.
[8]  Ekonomski portal, https://ekonomskiportal.com/cikloturizam-kada-turizam-postane-ciklo/, učitano 8.12.2017.
[9]  Kos, G., Klarić, Z., Feletar, P. (2014) Model vođenja cikloturističkih ruta na primjeru Bjelovarsko-bilogorske županije, Podravina, Vol. 13, br.26., str. 76-98.
[10] Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi, Narodne novine br. 28/16.
[11] Friganović, M. A. (1955) Stanovništvo otoka Žirja – prilog poznavanju demografije naših otoka, Geografski glasnik, 16-17/1955, str. 103-106.
[12] Iveković, Ć. (1994) Otok Žirje, U. Žirajski libar, Muzej grada Šibenika, Šibenik, str. 28-33.
[13] Ekološka udruga Žir (2017) Projektna dokumentacija biciklističke utrke „Đir za Žir“, Žirje

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.