Anita Kulaš Mirosavljević, Sanja Knežević
Veleučilište u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska
​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.682nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty – Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Kretanje na tržištu rada je neprekidno i ne može se točno odrediti. Upravo zbog toga mnogi teoretičari i analitičari istražuju kretanje na tržištu rada. Tako je nastao i ovaj rad koji je proizašao iz dijela doktorske disretacije. U ovom dijelu smo istraživali koliko (ne)zaposlenost na tržištu rada ovisi o spolu. Istraživanje teme obavili smo u dvije faze. U prvoj fazi prikupili smo podatke i relevantnu literaturu u cilju stvaranja osnove za daljnje istraživanje. Kao najznačajniji izvor podataka za primjenu znanstvenih metoda koristili smo literaturu i stručne radove iz područja ljudskih potencijala te Internet. Nakon definiranja predmeta istraživanja i određivanja područja na kojem ćemo provesti istraživanje, odredili smo prikladne znanstvene metode kojima ćemo doći od potrebnih saznanja. Prikupljene podatke obrađivali smo i analizirali pomoću računalnih programa u sklopu Windows 7 Professional, MS Office Excel 2007 te programske podrške R 3.0.2 za Windows operacijski sustav.
Ukupna analiza pokazala je da se Hrvatska znatno razlikuje u gotovo svim kategorijama u odnosu na ostale promatrane države te da postoji potreba za poboljšanjem stanja na tržištu rada bez obzira na raspodjelu prema spolu.

Key words

tržište rada, zaposlenost, nezaposlenost, spol


References

[1]  Kulaš, A. (2015) Migracija građana Republike Hrvatske na europsko tržište rada, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek (doktorska disertacija)
[2]  Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2017, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, p.p. 135-138.

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.