Pedja Ašanin Gole
Senior Lecturer, DOBA Business School (DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies) Maribor, Slovenia
Vida Sruk
Senior Lecturer, University of Maribor, Faculty of Economics and Business, Slovenia​
​​​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.609
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Globalizirana, informatizirana in umrežena družba enaindvajsetega stoletja je obdobje intenzivnih transformacij, pragmatizma in izgube praktično vsake utopične ideološke paradigme, ki jo nadomeščajo novi »post-istični« koncepti, ki zopet kažejo na grožnjo za preživetje temeljnih zahodnih civilizacijskih vrednot. Postmodernizem je sicer res ena od intelektualnih korenin za nove izraze, ki pa vsebinsko sploh niso novi: lažne novice, alternativna dejstva, post-resnično, itd., saj je nova zgolj tehnologija, ki je za njih uporabljena: internet in družbena omrežja. Razdrobljena heterogenost samovoljnosti ne išče resnice, temveč vsakodnevno ustvarja svojo resnično “resnico” kot “alternativna dejstva”, ki resnice drugih s pozicije moči razglaša kot lažne novice, kar nujno pripelje do razočaranja v obliki post-resničnosti. Avtorja v tem članku skušata na kratko kritično razložiti pojem lažnih novic in se z razlago institucij in neoinstitucionalizma sprašujeta, ali je neoinstitucionalna teorija zmožna razložiti pojav lažnih novic ter ali je pričakovati, da se bodo lažne novice (vnovič) institucionalizirale.
​​

Key words

lažne novice, družbena omrežja, neoinstitucionalizem


References

[1]    Sruk, V. in Ašanin Gole, P. (2018) Potvorjene novice, post-resnično in postmoderna družba = Fake News, Post-truth and Postmodern Society. V: OVIN, Rasto (ur.). Dajmo prostor novemu znanju : monografija DOBA Fakultete. Maribor: Doba, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije, str. 267-283.
[2]    Lepsius, R. M. (1995) Institutionenanalyse und Institutionenpolitik. In: Nedelmann, Brigitta (Eds.) Politische Institutionen im Wandel, 392-403. Opladen: Westdeutscher Verlag.
[3]    Peters, B. G. (2000) Institutional theory: Problems and prospects. Wien: Institut für Höhere Studien (IHS).
[4]    Sandhu, S. (2012) Public Relations und Legitimität: Der Beitrag des organisationalen Neo-nstitutionalismus für die PR-Forschung. Stuttgart: Springer.
[5]    Durkheim, E. (1970) Regeln der soziologischen Methode. Neuwied/Berlin: Luchterhand.
[6]    Hughes, E. C. (1942) The study of institutions. Social Forces 20(3), 307-310.
[7]    Rehberg, K.-S. (1994) Institutionen als symbolische Ordnungen. Leitfragen und Grundkategorien zur Theorie und Analyse institutioneller Mechanismen. V: Göhler, Gerhard (ur.) Die Eigenart der Institutionen. Zum Profil politischer Institutionentheorie. Baden-Baden: Nomos, pp. 47-84.
[8]    Jepperson, R. L. (1991) Institutions, institutional effects and institutionalism. V: Dimaggio, P. J. in Powell, W. W. (ur.) The new institutionalism in organizational analysis., Chicago & London: University of Chicago Press, 143-163.
[9]    Drepper, T. (2003) Organisationen der Gesellschaft. Gesellschaft und Organisation in der Systemtheorie Niklas Luhmanns. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
[10] Meyer, J. W. (2010) World society, institutional theories, and the actor. Annual Review of Sociology  36, 1-20.
[11] Zucker, L. G. (1977) The role of institutionalization in cultural persistence. American Sociological Review 42(5), 726-743.
[12] Giddens, A. (1995) Die Konstitution der Gesellschaft. Frankfurt: Campus.
[13] Donges, P. (2008) Medialisierung politischer Organisationen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
[14] Berger, P. L. in Luckmann, T. (2004) Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Franfurt/Main: Fischer.
[15] Berger, P. L. in Berger, B. (1993) Wir und die Gesellschaft (dt. Originalausgabe: Inviduum & Co 1972). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
[16] Hasse, R. in Krücken, G. (2005) Neo-Institutionalismus. Bielefeld: transcript.
[17] Schiller-Merkens, S. (2008) Institutioneller Wandel und Organisation: Grundzüge einer strukturationstheoretischen Analyse. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
[18] Scott, W. R. (2014) Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identity. 4th edn. Los Angeles [etc]: SAGE Publications.
[19] Walgenbach, P. in Meyer, R. (2008) Neoinstitutionalistische Organisationstheorie. Stuttgart: Kohlhammer.
[20]  Meyer, R. E. (2004) Globale Managementkonzepte und lokaler Kontext. Organisationale Wertorientierung im österreichischen öffentlichen Diskurs. Wien: WUV Universitätsverlag.

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.