Bruno Jelečanin, Ivana Lacković
Veleučilište BALTAZAR Zaprešić, Vladimira Novaka 23, Zaprešić, Hrvatska​
​​​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.590
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

U današnje vrijeme kad je pojedinac suočen s velikom količinom informacija, kvalitetna marketinška strategija igra ključnu ulogu. Ovaj problem osobito je vidljiv u kontekstu crkvenih institucija čija je misija provoditi evanđelje i doprijeti do vjernika. Upravo Balog  ističe važnost marketinga crkvenih institucija, gdje navodi kako postoji „povezanost između temeljnog poslanja kršćanskih vjerskih zajednica i povećanja učinkovitosti ostvarenja tog poslanja primjenom metoda društvenog marketinga“ [1] S druge strane, digitalizacija i razvoj digitalnih tehnologija tjeraju nas u razvoju novih elemenata pismenosti. O toj pismenosti, pismenosti 21. stoljeća govori i Špiranec koja tu pismenost naziva „informacijskom pismenošću“ te navodi da se „cjeloživotno obrazovanje ostvaruje tek informacijskom pismenošću, koja otvara put rješavanju problema i priprema za odabir relevantne informacije iz bujice dostupnih izvora i učenja tijekom cijeloga života“ [2]. Kao kriterij za provjeru poznavanja digitalnih tehnologija Europska komisija uvela je pojam digitalna kompetencija koja „uključuje sigurno i kritičko korištenje tehnologije informatičkog društva (IRT) na poslu, u slobodno vrijeme i u komunikaciji“, te je „povezana s logičkim i kritičkim razmišljanjem, s visoko razvijenim vještinama baratanja informacijama i razvijenim vještinama komuniciranja“ [3]
Digitalizacija društva utjecala je i na pojavu digitalnog marketinga o čijem uspješnom provođenju ovisi razina digitalnih kompetencija. Temeljem prethodnih istraživanja razine digitalnih kompetencija unutar crkvenih krugova, u ovom radu analizirat će se marketinški aspekti razvoja digitalnih kompetencija unutar crkvenih institucija kroz istraživanje trenutne pripremljenosti i spremnosti crkvenih institucija na provođenje marketinga putem digitalnih kanala. Istraživanje je obuhvatilo 34 institucije unutar katoličke crkve u Hrvatskoj kod kojih su proučene njihove web stranice prema pet kriterija (sadržaj, navigacija, struktura i dizajn, izgled i multimedija te originalnost) te je istražena njihova prisutnost i komunikacija putem društvenih mreža  Facebook i LinkedIn. U istraživanju je sudjelovalo 14 stručnjaka iz područja informatičkih tehnologija (programeri, dizajneri i stručnjaci za digitalni marketing) koji su dali svoje ocjene web stranica prema navedenim kriterijima te subjektivni osvrt na prisutnost i komunikaciju analiziranih institucija putem društvenih mreža.

Key words

društveni marketing, crkveni marketing, digitalne kompetencije, digitalni komunikacijski alati​


References

[1]  Balog, A., (2012) Marketing u crkvi: Suvremeni koncept nove evangelizacije naroda, Evanđeoski teološki fakultet – Osijeku, Logos – Daruvar, pp. 390
[2]  Špiranec, S. (2003) Informacijska pismenost – ključ za cjeloživotno učenje, Edupoint, 17(3), pp. 9
[3]  Europska komisija. (2004) Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje (EQF), Opća uprava za obrazovanje i kulturu. Preuzeto s: https://www.asoo.hr/UserDocsImages/dokumenti/eqf.pdf (28.2.2018.)
[4]  Meler, M. (2005), Osnove marketinga, Ekonomski fakultet u Osijeku, pp. 21
[5]  Prehn, Y. (2004), Ministry Marketing Made Easy – A Practical Guide to Marketing Your Church Message, Abingdon Press, Nashville, pp. 28
[6]  Stevens, R. E., Loudon, D. L, Wrenn, B., Cole, H. (2006), Concise Encyclopedia of Church and Religuous Organization Marketing, Routledge, pp. 113
[7]  Stevens, R. E., Loudon, D. L, Wrenn, B., Cole, H. (2006), Concise Encyclopedia of Church and Religuous Organization Marketing, Routledge, pp. 113
[8]  Balog, A., (2012) Marketing u crkvi: Suvremeni koncept nove evangelizacije naroda, Evanđeoski teološki fakultet – Osijeku, Logos – Daruvar, pp. 349
[9]  Balog, A., (2012) Marketing u crkvi: Suvremeni koncept nove evangelizacije naroda, Evanđeoski teološki fakultet – Osijeku, Logos – Daruvar, pp. 392 – 396
[10] Balog, A., (2012) Marketing u crkvi: Suvremeni koncept nove evangelizacije naroda, Evanđeoski teološki fakultet – Osijeku, Logos – Daruvar, pp. 353
[11] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 10
[12] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 10
[13] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 10 – 11
[14] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 11
[15] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 14 – 17
[16] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 20
[17] Moustakis, S.V., Litos, C., Dalivigas, A., Tsironis, L. (2004) Website Quality Assessment Criteria, Ninth International Conference on Information Quality (ICIQ-04), pp. 60

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.