Bruno Jelečanin, Ivana Lacković
Veleučilište BALTAZAR Zaprešić, Vladimira Novaka 23, Zaprešić, Hrvatska​
​​​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.590
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

U današnje vrijeme kad je pojedinac suočen s velikom količinom informacija, kvalitetna marketinška strategija igra ključnu ulogu. Ovaj problem osobito je vidljiv u kontekstu crkvenih institucija čija je misija provoditi evanđelje i doprijeti do vjernika. Upravo Balog  ističe važnost marketinga crkvenih institucija, gdje navodi kako postoji „povezanost između temeljnog poslanja kršćanskih vjerskih zajednica i povećanja učinkovitosti ostvarenja tog poslanja primjenom metoda društvenog marketinga“ [1] S druge strane, digitalizacija i razvoj digitalnih tehnologija tjeraju nas u razvoju novih elemenata pismenosti. O toj pismenosti, pismenosti 21. stoljeća govori i Špiranec koja tu pismenost naziva „informacijskom pismenošću“ te navodi da se „cjeloživotno obrazovanje ostvaruje tek informacijskom pismenošću, koja otvara put rješavanju problema i priprema za odabir relevantne informacije iz bujice dostupnih izvora i učenja tijekom cijeloga života“ [2]. Kao kriterij za provjeru poznavanja digitalnih tehnologija Europska komisija uvela je pojam digitalna kompetencija koja „uključuje sigurno i kritičko korištenje tehnologije informatičkog društva (IRT) na poslu, u slobodno vrijeme i u komunikaciji“, te je „povezana s logičkim i kritičkim razmišljanjem, s visoko razvijenim vještinama baratanja informacijama i razvijenim vještinama komuniciranja“ [3]
Digitalizacija društva utjecala je i na pojavu digitalnog marketinga o čijem uspješnom provođenju ovisi razina digitalnih kompetencija. Temeljem prethodnih istraživanja razine digitalnih kompetencija unutar crkvenih krugova, u ovom radu analizirat će se marketinški aspekti razvoja digitalnih kompetencija unutar crkvenih institucija kroz istraživanje trenutne pripremljenosti i spremnosti crkvenih institucija na provođenje marketinga putem digitalnih kanala. Istraživanje je obuhvatilo 34 institucije unutar katoličke crkve u Hrvatskoj kod kojih su proučene njihove web stranice prema pet kriterija (sadržaj, navigacija, struktura i dizajn, izgled i multimedija te originalnost) te je istražena njihova prisutnost i komunikacija putem društvenih mreža  Facebook i LinkedIn. U istraživanju je sudjelovalo 14 stručnjaka iz područja informatičkih tehnologija (programeri, dizajneri i stručnjaci za digitalni marketing) koji su dali svoje ocjene web stranica prema navedenim kriterijima te subjektivni osvrt na prisutnost i komunikaciju analiziranih institucija putem društvenih mreža.

Key words

društveni marketing, crkveni marketing, digitalne kompetencije, digitalni komunikacijski alati​


References

[1]  Balog, A., (2012) Marketing u crkvi: Suvremeni koncept nove evangelizacije naroda, Evanđeoski teološki fakultet – Osijeku, Logos – Daruvar, pp. 390
[2]  Špiranec, S. (2003) Informacijska pismenost – ključ za cjeloživotno učenje, Edupoint, 17(3), pp. 9
[3]  Europska komisija. (2004) Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje (EQF), Opća uprava za obrazovanje i kulturu. Preuzeto s: https://www.asoo.hr/UserDocsImages/dokumenti/eqf.pdf (28.2.2018.)
[4]  Meler, M. (2005), Osnove marketinga, Ekonomski fakultet u Osijeku, pp. 21
[5]  Prehn, Y. (2004), Ministry Marketing Made Easy – A Practical Guide to Marketing Your Church Message, Abingdon Press, Nashville, pp. 28
[6]  Stevens, R. E., Loudon, D. L, Wrenn, B., Cole, H. (2006), Concise Encyclopedia of Church and Religuous Organization Marketing, Routledge, pp. 113
[7]  Stevens, R. E., Loudon, D. L, Wrenn, B., Cole, H. (2006), Concise Encyclopedia of Church and Religuous Organization Marketing, Routledge, pp. 113
[8]  Balog, A., (2012) Marketing u crkvi: Suvremeni koncept nove evangelizacije naroda, Evanđeoski teološki fakultet – Osijeku, Logos – Daruvar, pp. 349
[9]  Balog, A., (2012) Marketing u crkvi: Suvremeni koncept nove evangelizacije naroda, Evanđeoski teološki fakultet – Osijeku, Logos – Daruvar, pp. 392 – 396
[10] Balog, A., (2012) Marketing u crkvi: Suvremeni koncept nove evangelizacije naroda, Evanđeoski teološki fakultet – Osijeku, Logos – Daruvar, pp. 353
[11] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 10
[12] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 10
[13] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 10 – 11
[14] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 11
[15] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 14 – 17
[16] Jelečanin, B. (2017) Istraživanje razine digitalnih kompetencija osoba unutar katoličkih krugova (župa, molitvenih i redovničkih zajednica te udruga kršćanskih vrijednosti), Obrazovanje i poduzetništvo, vol. 7., Zagreb, pp 20
[17] Moustakis, S.V., Litos, C., Dalivigas, A., Tsironis, L. (2004) Website Quality Assessment Criteria, Ninth International Conference on Information Quality (ICIQ-04), pp. 60

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.