Mirjana Miljanović​
Fakultet za proizvodnju i menadžment, Trebinje, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Stepe Stepanovića bb, Trebinje​
​​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.539
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Efekti globalizacije izazivaju promjene u ekonomskom, kulturnom i društvenom pogledu u gradovima, regijama i državama, vodeći povećanoj konkurenciji među gradovima, kroz takmičenje za resurse, prodaju proizvoda i usluga, investicije, posjetioce, stanovništvo. Traganje za adekvatnim odgovorom na aktivnosti konkurencije i privlačenje ciljnih grupa učinilo je da menadžeri postanu svjesni značaja marketinga u vremenu turbulencije i da moraju pokazati najviši stepen „elastičnosti“ u kreiranju novih marketinških modela i strategija. Cilj ovog rada jeste ukazati na značaj usredsređenosti na ključne vrijednosti i „ono što je sigurno“ kod korisnika gradskih usluga – u turbulentnim vremenima. Kao kriterij identifikacije perspektive mjesta korišten je Saffron-ov barometar brendova evropskih gradova. ​​​​
​​​​

Key words

urbani marketing, grad, korisnici gradskih usluga, Saffron-ov barometer, turbulentno vrijeme


References

[1]  Kotler P., Caslione J.A., (2009), KAOTIKA: Upravljanje i marketing u turbulentnim vremenima, Mate Zagreb.
[2]  Paliaga M., (2007), Branding i konkurentnost gradova, Samostalna naklada, Rovinj
[3]  Corsico F., (1994), Marketing Urbano uno strumento per le citta` e per le imprese, una condizione per lo sviluppo immo billiare, una sfida per la pianificazione urbanistica, Edizioni Torino Incontra, Italia: Marketing urbano in Europa, Conferenza internazionale. u: Paliaga M., (2007). Branding i konkurentnost gradova. Samostalna naklada, Rovinj.
[4]  Seppo K Rainisto, (2003), Success Factors of Place Marketing: A study of place marketing practices in Northern europe and the United States, Doctoral Dissertations 2003/4, Espoo. Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business, Helsinki.  Dostupno na: https://lib.tkk.fi/Diss/2003/isbn9512266849/isbn9512266849.pdf [15.05.2012.]
[5] Miljanović M., (2015), Model izgradnje brenda kao odrednice privrednog razvoja,   doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.