Darko Pirtovšek
ŠCC, Višja strokovna šola Celje, Slovenija
​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.356


2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

V prispevku se je avtor ukvarjal s pridobivanjem podatkov o deležu osebnih priključnih električnih vozil (PEV) v posameznih državah EU. Želel je ugotoviti, v katerih državah so le-ti  najvišji oz. najnižji. Analiza je zajela obdobje med leti 2013 in 2017, pri čemer je avtor želel pridobiti podatke tudi o tem, v katerih državah je bil porast priključnih električnih vozil v tem obdobju največji, ter ali na sam delež vpliva kupna moč prebivalstva v teh državah. Na podlagi pridobljenih podatkov se je izvedla tudi analiza razmerja med ceno splošno najbolj prodajanega modela s kupno močjo prebivalstva v posmezni članici EU. Avtorja je namreč zanimalo, v katerih državah si lahko prebivalci najlaže privoščijo nakup takšnega vozila. Pri tem so rezultati analize pokazali, da je dečež priključnih električnih vozil načeloma najvišji v državah, kjer je tudi kupna moč prebivalstva visoka (Švedska, Belgija), medtem ko je v državah, kjer je kupna moč nižja, bistveno nižji tudi delež teh vozil (Bolgarija, Litva), kar se odraža tudi pri možnosti nakupa najbolj prodajanega modela. Le-tega je veliko težje kupiti v državah z nižjim življenjskim standardom (Bolgarija, Romunija) kot v državah z višjim (Švedska, Luksemburg). 
​​

Key words

priključno električno vozilo, države EU, delež, kupna moč, nakup, analiza


References

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.