Darko Pirtovšek
ŠCC, Višja strokovna šola Celje, Slovenija
​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.356


2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

V prispevku se je avtor ukvarjal s pridobivanjem podatkov o deležu osebnih priključnih električnih vozil (PEV) v posameznih državah EU. Želel je ugotoviti, v katerih državah so le-ti  najvišji oz. najnižji. Analiza je zajela obdobje med leti 2013 in 2017, pri čemer je avtor želel pridobiti podatke tudi o tem, v katerih državah je bil porast priključnih električnih vozil v tem obdobju največji, ter ali na sam delež vpliva kupna moč prebivalstva v teh državah. Na podlagi pridobljenih podatkov se je izvedla tudi analiza razmerja med ceno splošno najbolj prodajanega modela s kupno močjo prebivalstva v posmezni članici EU. Avtorja je namreč zanimalo, v katerih državah si lahko prebivalci najlaže privoščijo nakup takšnega vozila. Pri tem so rezultati analize pokazali, da je dečež priključnih električnih vozil načeloma najvišji v državah, kjer je tudi kupna moč prebivalstva visoka (Švedska, Belgija), medtem ko je v državah, kjer je kupna moč nižja, bistveno nižji tudi delež teh vozil (Bolgarija, Litva), kar se odraža tudi pri možnosti nakupa najbolj prodajanega modela. Le-tega je veliko težje kupiti v državah z nižjim življenjskim standardom (Bolgarija, Romunija) kot v državah z višjim (Švedska, Luksemburg). 
​​

Key words

priključno električno vozilo, države EU, delež, kupna moč, nakup, analiza


References

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.