Mitja Stefancic
Euricse Trento (affiliated), Via Vespucci, 8 – 34144 TRST (ITA)
​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.286

​​2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Uspeh gospodarskega sistema Slovencev v Furlaniji Julijski krajini je bil v preteklosti vezan na zgodovinske, kulturne in geografske okoliščine, ki so zaznamovale razvoj slovenske manjšine med 70. in 90. leti prejšnjega stoletja. Zamejsko gospodarstvo se je začelo majati z razpadom bivše Jugoslavije in posledično s krizo glavnih trgov, na katerih so poslovala podjetja v lasti zamejskih Slovencev. Na te spremembe sta bila vezana propada Tržaške kreditne banke in goriške Kmečke banke. Sedaj je na vrsti še kriza finančne družbe KB1909, ki velja za pravno naslednico Kmečke banke, in je do pred nekaj leti štela nad trideset odvisnih in povezanih poslovnih družb. Ta podjetja so poslovala zlasti na območju Furlanije – Julijske krajine in Slovenije, prisotna pa so bila tudi na trgih srednje in jugovzhodne Evrope. Izrazita kriza, nekaj napačnih investicij, rast skupine z zadolževanjem, previsoka stopnja zadolžitve, napake pri upravljanju odvisnih družb: vsi ti dejavniki so prispevali svoj delež k nastanku težko obvladljive situacije, v katero je zašla družba KB1909. Novembra 2017 so njeni delničarji večinsko privolili na začetek likvidacije. S postopkom likvidacije mora goriška družba doseči dogovor z upniki glede ustreznega načina prestrukturiranja dolgov. Na obzorju so tri možne alternative: postopna likvidacija družbe; preklicanje likvidacije (sanacija); prisilni stečaj. Kakorkoli že, kriza finančnega holdinga KB1909 ne bo brez posledic za slovensko skupnost v Italiji.  

Key words

holding; KB1909; zadolženost; kriza; zamejsko gospodarstvo


References

 • Brezigar, S. (2017 a) Slovenska skupnost v Italiji med preteklostjo in prihodnostjo, v: Bogatec, N., Vidau, Z. (ur.) Skupnost v središču Evrope: Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja, ZTT, Trst.
 • Brezigar, S. (2017 b) Gospodarstvo in financiranje slovenske narodne skupnosti v Italiji, v: Bogatec, N.,
 • Vidau, Z. (ur.) Skupnost v središču Evrope: Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja, ZTT, Trst.
 • Černetič, M. (1997) Poglavja iz sociologije organizacij, Moderna Organizacija, Kranj.
 • Kos, S. (2017) Levica v zamejstvu rešuje preostanek premoženja, Delo, 14. november.
 • Perković, R. (2003) Sprememba lastništva v Kmečki banki v Gorici (Italija), Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
 • Primorski dnevnik (2017) »Likvidacijski postopek ne pomeni konca skupine KB 1909«. Stališče predsednika Borisa Perica po objavi obvestila v italijanskem Uradnem listu, 27. oktober.
 • Stefancic, M. (2012) Učinkovitost zadružnih bank med finančno krizo ter njihov pomen za slovensko manjšino v Italiji, Pravna praksa, 39-40.
 • Stefancic, M. (2015) Afera Tržaške kreditne banke formalno končana, Pravna praksa, 45-46.
 • Svetličič, M., Jaklič, A. (2001) Neposredne investicije Slovenije v državah nekdanje Jugoslavije: strateški ali defenzivni odziv? v: Prašnikar, J. (ur.) Slovenska podjetja na trgih nekdanje Jugoslavije, Finance, Ljubljana.
 • Škrlj, R. (2011) Pogovor z Vojmirjem Tavčarjem, avtorjem knjige Polom, Primorske novice, 18. junij.
 • Tavčar, V. (2011) Polom: Tržaška kreditna banka – zgodba o uspehu z žalostnim koncem, NUK, Trst.
 • Waltritsch, M. (1982) Slovensko bančništvo in posojilništvo na Goriškem, Grafica Goriziana, Gorica.
 • Zaman Groff, M., Duhovnik, M. (2017) Corporate financial reporting in Slovenia: historical development, contemporary challenges and policy implications, Economic and Business Review, 19(3), str. 352-346.
 • Zver, M., Živko, T., Bobek, V. (2005) Ekonomija in kultura: umeščenost Slovenije v evropski ekonomskokulturni kontekst, Fakulteta za management, Koper.

OSTALI VIRI

 • Banca di Cividale S.p.A. (2001) Relazione degli amministratori sulla gestione, Čedad, 22. marec.
 • Deloitte & Touche (2017) Relazione agli azionisti di KB 1909 Società per azioni, 26. oktober.
 • KB1909 d.d. Letna poročila (razna leta).
 • KB1909 d.d. (2007) Dobri rezultati holdinga pred vstopom na Ljubljansko Borzo (tiskovno sporočilo), 2. oktober.


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.