Olivera Živković, Snežana Topalović
​Ekonomski fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, Đure Pucara Starog br. 3, Srbija​
​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.237

​​2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Savremene uslove poslovanja karakteriše konstantan rast međunarodne trgovine. Uporedo sa rastom međunarodne trgovine dolazi do sve većeg rasta svetske proizvodnje, koji se javlja kao rezultat povećanog obima međunarodne razmene roba i usluga. Da bi opstale u surovim uslovima poslovanja koji vladaju na svetskom tržištu, nacionalne privrede moraju konstantno unapređivati svoju konkurentnost. Samo konkurentna privreda može na pravi način odgovoriti svim izazovima i pritiscima koji dolaze od strane drugih učesnika na tržištu. Jedan od načina za postizanje privrednog rasta jeste povećanje izvozne konkurentnosti. Predmet istraživanja u ovom radu je analiza konkurentnosti privrede Srbije u odnosu na zemlje u okruženju, kao i analiza konkurentnosti na međunarodnom planu. U radu je korišćen analitički naučni metod, kako bi se prikupila saznanja o pojedinačnim i posebnim svojstvima konkurentnosti. Analiza je sprovedena posredstvom dva indeksa nacionalne konkurentnosti: Indeks globalne konkurentnosti i Indeks lakoće poslovanja. Analiza pokazuje da je Srbija u lošijoj poziciji u odnosu na svoje susede. Stoga je osnovni cilj rada da se pomoću ovih indeksa, identifikuju kritična područja srpske konkurentnosti u odnosu na susede i uopšte na međunarodnom planu. Ta područja se odnose na određivanje delatnosti koje su od ključnog značaja za povećanje izvoza naše zemlje i unapređenje proizvodnje roba i usluga, koje imaju prođu na inostranim tržištima. Rezultati sprovedene studije bi mogle biti od pomoći nacionalnim, regionalnim i lokalnim strukturama u kreiranju adekvatnih strategija koje će biti usmerene na razvoj prioritetnih delatnosti od značaja za izvozne aktivnosti. 
​​

Key words

konkurentnost, privreda, Srbija, okruženje


References

[1]  Mićić V. (2010) Konkurentnost industrije Srbije kao pretpostavka njenog efikasnog razvoja, Doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Kragujevac, pp. 8.
[2]  Acin Đ. (2000) Međunarodni ekonomski odnosi, Pigmalion, Novi Sad, pp. 48.
[3]  Gavrilović Jovanović P., Kovač O., Kovačević M., Kozomora J., Pelević B. (1997) Međunarodni ekonomski odnosi, Ekonomski fakultet, Beograd, pp. 17.
[4]  Jakšić M., Pejić L. (1996) Doktrine velikih ekonomista, Ekonomski fakultet, Beograd, pp. 143.
[5]  Solow R. Tehnical Change and Aggregate Production Function, Review of Economic and Statistics 39, pp. 312-320.
[6]  Drucker P. (1995) Postkapitalističko društvo, Grmeč, Privredni pregled, Beograd, pp. 196.
[7]  Porter M. (1990) The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
[8]  Vuković D. (2013) Korelaciona analiza indikatora regionalne konkurentnosti: primer Republike Srbije, Ekonomski horizonti, Ekonomski fakultet, Kragujevac, pp. 2.
[9]  Krugman P. (1994) Competitivness: A Dangerous Obsession, Foreign Affairs, 73(2), pp. 28.
[10] OECD, Competitiveness in International Trade.
[11] European Commission (1991) Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU, Brusel.
[12] Hatsopoulos G.N., Krugman P., Summers L.H. (1990) US Competitiveness: Beyond the Trade Deficit, Mc Graw-Hill, pp. 110.
[13] Porter M. (1990) The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
[14] Janković N. (2013) Uticaj deviznog kursa na konkurentnost izvoza, Doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Kragujevac, pp. 43.
[15] World economy forum, The Global Competitiveness Report: 2001-2002, pp. 16.
[16] Doing Business (2015) Going Beyond Efficiency, 12. edition, pp. 2.
[17] The Global Competetiviness Report: 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014. 2012-2013, 2011-2012
[18] Report of Doing Business: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.
[19]     Report of Doing Business: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012.


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.