Tina Vukasović
DOBA Fakulteta Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.473

3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Povzetek:

Koncept blagovnih znamk se hitro širi s trgov izdelkov na trge storitev, kjer se srečujemo s storitveno blagovno znamko. K temu sta najbolj pripomogla vse večja in hitrejša razvitost storitvenih dejavnosti in tudi povečana konkurenca na trgu njihovih ponudnikov. Širitev pomena uporabe storitvenih znamk se uveljavlja na vseh poslovnih področjih, med njimi vse bolj tudi v visokem šolstvu. Slednje dokazujejo tudi rezultati vsakoletne raziskave, ki prikazuje lestvico najuglednejših univerz sveta. »Biti primerljiv s sorodnimi institucijami v tujini je postal postulat sodobnega visokošolskega prostora, v katerem odjemalci izobraževalnih storitev izbirajo med različnimi možnostmi izobraževanja v najširšem pomenu besede, lahko bi celo rekli »nakupujejo« (izbirajo program, visokošolsko institucijo in podobno). V raziskavi smo z uporabo metode benchmarking opravili analizo spletnega oglaševanja in spletne prisotnosti (on line) izbranih visokošolskih ustanov po svetu: identificirali smo platforme na katerih izbrane fakultete spletno oglašujejo, identificirali oblike spletnega oglaševanja, ki jih uporabljajo izbrane fakultete v komuniciranju na trgu ter napravili analizo ključnih vsebin spletnega oglaševanja/ spletne prisotnosti izbranih fakultet.

Ključne besede:

spletno oglaševanje, blagovna znamka, visokošolski prostor

LITERATURA

[1] ABMS (2018). ABMS The Open University of Switzerland. Elektronski vir: https://www. abmswiss.com/ [Dostop 28 November June 2018]
[2] Aston (2018). Aston University. Elektronski vir: https://www2.aston.ac.uk/ [Dostop 28 November June 2018]
[3] EMAS. (2018). EMAS Business School. Elektronski vir: https://emasglobe.com/ [Dostop 28 November 2018]
[4] Essex (2018). University of Essex Online. Elektronski vir: https://online.essex.ac.uk/ [Dostop 28 November 2018]
[5] Facebook. (2018). Utrecht University. Elektronski vir: https://www.facebook.com/UtrechtUniversity/? ref=br_rs [Dostop 28 November 2018]
[6] Hafner, T. (2015). Spletno oglaševanje blagovne znamke vin Corvo (magistrsko delo). Ekonomsko- poslovna fakulteta, Maribor.
[7] Instagram. (2018). Wageningen University&Research. Elektronski vir: https://www.instagram. com/uniwageningen/ [Dostop 28 November 2018]
[8] Investopedia (b.l). Banner Advertising. Elektronski vir: https://www.investopedia.com/ terms/b/banneradvertising.asp54983
[9] Linkedin. (2018). EMAS Business School. Elektronski vir: https://www.linkedin.com/school/—emas/ [Dostop 28 November 2018]
[10] LSIB (2018). London School of International Business. Elektronski vir: https://www.lsib.co.uk/ [Dostop 28 November 2018]
[11] Mendel (2018). Mendel University in Brno. Elektronski vir: https://mendelu.cz/en/ [Dostop 28 November 2018]
[12] Newcastle College (2018). Newcastle College. Elektronski vir: https://www.ncl-coll.ac.uk/[Dostop 28 November 2018]
[13] Nottingham (2018). Nottingham Trent University. Elektronski vir: https://online.ntu.ac.uk/[Dostop 28 November 2018]
[14] Ogrinc, A. (2012). Oblike spletnega oglaševanja. Dosegljivo na https://spletnik.si/blog/oblike-spletnega-oglasevanja/ [Dostop: 7.12.2018].
[15] Online Bussines School (2019). Online Business School, Barcelona. Elektronski vir: https://www.obs-edu.com/en [Dostop 28 November 2018]
[16] Shopify (b.l). Facebook Ad Types for Your Ecommerce Store. Pridobleno s: https://www.shopify.com/guides/facebook-advertising/types
[17] Stenden (2018). Stenden University. Elektronski vir: https://stenden.com/en/ [Dostop 28 November 2018]
[18] Štrbač, J. (2011). Marketing v visokem šolstvu. Elektronski vir: https://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/ pdfs/strbac-jelena.pdf [Dostop 28 November 2018]
[19] Telecom (2018). Telecom Ecole de Management – Institute Mines-Télécom Business School. Elektronski vir: https://www.telecom-em.eu/en [Dostop 28 November 2018]
[20] Times Higher Education (2018). World University Rankings 2018. Elektronski vir: (https://
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-ranking#!/page/0/ length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats [Dostop 28 November 2018]
[21] University of Birmingham (2018). University of Birmingham Online – https://hub.birmingham.ac.uk/ [Dostop 28 November 2018]
[22] Utrecht (2018). Utrecht University. Elektronski vir: https://www.uu.nl/en [Dostop 28 November 2018]
[23] Wageningen (2018). Wageningen University and Research. Elektronski vir: https://www.
wur.nl/en/wageningen-university.htm [Dostop 28 November 2018]
[24] Walden University – https://international.waldenu.edu/ [Dostop 28 November 2018]
[25] Yoo, B., Donthu, N. in Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the Academy of Marketing Science, 28 (2): 195–211.
[26] 10 Great European Distance Learning Universities. Elektronski vir: https://www.mastersportal. com/articles/1308/10-great-european-distance-learning-universities.html [Dostop 8. December 2018]


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.