Željko Spalević
Docent, Univerzitet Donja Gorica, Crna Gora
Dražen Božović
Docent, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Ljubiša Konatar
Univerzitet EDUCONS, Sremska Kamenica, Srbija

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.417

3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Apstrakt:

Ovaj rad bavi se razvojem privatne bezbjednosti i njene društvene uloge u sistemu odbrane sa posebnim osvrtom na odnosu privatne bezbjednosti i sistema odbrane kao najznačajnijeg dijela sistema nacionalne bezbjednosti. U istraživanju posebno je istaknuta mogućnost i potreba angažovanja privatnih bezbjednosnih kompanija kao privrednih subjekata u sistemu odbrane. U radu autori nastoje da daju odgovore na više pitanja: razvoj privatnih bezbjednosnih kompanija, njihovo normativno uređenje i angažovanje u sistemu odbrane. Posmatrano sa istorijskog aspekta, bezbjednost je oduvijek bila djelatnost kojom su se, uglavnom, bavile državne institucije (policija, vojska i obavještajno bezbjednosne službe). Usložavanje poslova državne uprave, povećanje preduzetničkih aktivnosti, kao i ograničeni kapaciteti državnog bezbjednosnog sektora za kvantitativno uvećan, a kvalitativno sve različitije lepeze bezbjednosnosnih zadataka, dovelo je do pojave i profilisanja različitih subjekata-oblika privatne bezbjednosti. Privatne bezbjednosne kompanije pored obezbjeđenja privatnog kapitala našle su svoje mjesto i u državnim organima (zaštitarski, i drugi stručni poslovi) ili se radi o poslovima od posebnog značaja za bezbjednost i odbranu.

Ključne riječi:

bezbjednost, odbrana, privatne bezbjednosne kompanije, zaštita


LITERATURA

[1] Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore u 2014. godine, Ministarstvo odbrane Crne Gore, mart 2015.
[2] Odluka o određivanju objekata ili djelova objekata i rejona uz objekte od posebnog značaja za odbranu, “Sl. list CG”, br. 45/08, 48/09.
[3] Odluka o određivanju predmeta i usluga od posebnog značaja za odbranu, “Sl. list CG”, br. 15/08.
[4] Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu, “Sl. list CG”, br. 15/08.
[5] Pravilo službe Vojske Crne Gore, Ministarstvo odbrane Crne Gore, broj 813-128/16 od 14.01.2016.
[6] Pravilnik o proizvodnim i skladišnim objektima za eksplozivne materije, Sl. list CG”, br. 49/08 i 31/14.
[7] Spalević,Z.Ž.; Spalević,Ž,; Konatar,Lj.; Obrazovanje službenika obezbjeđenja i detektiva, International Scientific Conference EMAN, Ljubljana, 2018, str. 877.
[8] Strategija nacionalne bezbjednost Crne Gore, Podgorica 2018.
[9] Uputstvo za izradu plana odbrane Crne Gore, “Sl. list CG”, br. 19/08.
[10] Uredba o bližim uslovima i načinu sprovođenja industrijskih mjera zaštite tajnih podataka, “Sl. list CG”, br. 08/11.
[11] Zakon o odbrani, “Sl. list RCG”, br. 47/07, Sl. list CG”, br. 86/09, 88/09, 25/10, 40/11, 14/12 i 2/17.
[12] Zakon o tajnosti podataka, ‘’Sl. list CG” broj 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14 i 48/15.
[13] Zakon o zaštiti lica i imovine, ‘‘Sl. list CG” br. 43/2018.


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.