Biljana Rabasović
Mlađen Vićentić
Ivana Marković
Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, V. Karadžića 3a, Valjevo, Srbija

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.353

3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Sadržaj:

Crowdfunding je nov način grupnog prikupljanja sredstava za finansiranje inovativnih ideja, čiji se koreni mogu pronaći još u dalekoj istoriji. Ovaj specifičan model finansiranja u svetu beleži brz rast sa razvojem Interneta i društvenih mreža. U Srbiji ovo još uvek nije slučaj, mada poslednjih godina dolazi do blagih pozitivnih pomaka. U radu će biti predstavljen istorijat razvoja ovog specifičnog modela finansiranja, mogućnosti i prednosti prikupljanja finansijskih sredstava uz pomoć crowdfunding platformi, objašnjeni osnovni tipovi, motivacije za učesnike i mehanizmi funkcionisanja. Takođe, biće dat prikaz dosadašnjih kretanja u Srbiji i okruženju u ovoj inovativnoj oblasti grupnog finansiranja. Prethodnih godina, na ovaj način u Srbiji su prikupljena relativno skromna sredstva. Najviše sredstava prikupljeno je u oblasti umetnosti, obrazovanja i preduzetništva, dok projekti zaštite životne sredine, zaštite ljudskih prava i razvoj tehnologije zauzimaju zanemarljiv procenat. Neke od prepreka u dosadašnjem slabom razvoju ovog modela finansiranja, do kojih se u istraživanju došlo jesu: nizak stepen upoznatosti ciljne javnosti sa postojanjem i mehanizmima funkcionisanja ovog načina finansiranja, pepoznavanje potencijalnih koristi koje pruža, veoma mali odziv backer-a sa domaćeg tržišta i brojni drugi. Nameće se zaključak da postoji mnogo prostora za razvoj ali i da je neophodna edukacija svih strana i bolja informisanost o mogućnostima i motivaciji za učesnike sa obe strane. Neki od koraka u ovom procesu su već započeti i detaljnije će biti predstavljeni u radu.


Ključne reči:

Crowdfunding, grupno finansiranje, stanje i perspektive u Srbiji.


LITERATURA

[1] Statista – The Statistics Portal. dostupno na: https://www.statista.com/outlook/335/100/crowdfunding/worldwide#market-revenue, (14.02.2019.)
[2] Gregović, M. Tranfić I. Lauš, K. (2018) Crowdfunding u Srbiji. Brodoto, D.P. dostupno na: https://uploads-ssl.webflow.com/5a5a19d59629620001cd714d/5b0ee03bea40414c0a232860_Crowdfunding%20u%20Srbiji%20-%20Istraz%CC%8Civanje.pdf, (14.02.2019.)
[3] Anoraknophobia pre-order press release “Music Industry First as Marillion Fans Finance New Album, September 2000, dostupno na: https://web.archive.org/web/20110914094146/https://www.marillion.com/press/anorak.htm (16.02.2019.)
[4] ArtistShare – the Internet’s first fan-funding platform for creative artists; dostupno na: https://www.artistshare.com/ (14.02.2019.)
[5] Kiva.org, dostupno na: https://www.kiva.org/about/how (16.02.2019.)
[6] Indiegogo.com, dostupno na: https://www.indiegogo.com/about/our-story (16.02.2019.)
[7] Kickstarter.com, dostupno na: https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer (14.02.2019.)
[8] Donacije.rs, dostupno na: https://donacije.rs/ (14.02.2019.)
[9] Grupno finansiranje, Crowdfunding, dostupno na: https://www.crowdfunding.rs/crowdfunding (20.02.2019.)
[10] Crowdlending – model crowdfunding-a baziran na pozajmicama, dostupno na: https://www.crowdfunding. rs/blog/crowdlending-model-crowdfunding-a-baziran-na-pozajmicama (16.02.2019.)
[11] LandingClub, dostupno na: https://www.lendingclub.com/ (20.02.2019.)
[12] Petrović, D. Makroekonomski ambijent u funkciji podsticanja inovacija i preduzetništva – primer države Izrael. Megatrend Review. Vol. 13, No 1, 2016: 1-34
[13] Mollick, E. Robb, A. (2016) Democratizing Innovation and Capital Access: The role of Crowdfunding. California Management Review vol. 58, no.2.


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.