Biljana Rabasović
Mlađen Vićentić
Ivana Marković
Visoka poslovna škola strukovnih studija Valjevo, V. Karadžića 3a, Valjevo, Srbija

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.353

3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Sadržaj:

Crowdfunding je nov način grupnog prikupljanja sredstava za finansiranje inovativnih ideja, čiji se koreni mogu pronaći još u dalekoj istoriji. Ovaj specifičan model finansiranja u svetu beleži brz rast sa razvojem Interneta i društvenih mreža. U Srbiji ovo još uvek nije slučaj, mada poslednjih godina dolazi do blagih pozitivnih pomaka. U radu će biti predstavljen istorijat razvoja ovog specifičnog modela finansiranja, mogućnosti i prednosti prikupljanja finansijskih sredstava uz pomoć crowdfunding platformi, objašnjeni osnovni tipovi, motivacije za učesnike i mehanizmi funkcionisanja. Takođe, biće dat prikaz dosadašnjih kretanja u Srbiji i okruženju u ovoj inovativnoj oblasti grupnog finansiranja. Prethodnih godina, na ovaj način u Srbiji su prikupljena relativno skromna sredstva. Najviše sredstava prikupljeno je u oblasti umetnosti, obrazovanja i preduzetništva, dok projekti zaštite životne sredine, zaštite ljudskih prava i razvoj tehnologije zauzimaju zanemarljiv procenat. Neke od prepreka u dosadašnjem slabom razvoju ovog modela finansiranja, do kojih se u istraživanju došlo jesu: nizak stepen upoznatosti ciljne javnosti sa postojanjem i mehanizmima funkcionisanja ovog načina finansiranja, pepoznavanje potencijalnih koristi koje pruža, veoma mali odziv backer-a sa domaćeg tržišta i brojni drugi. Nameće se zaključak da postoji mnogo prostora za razvoj ali i da je neophodna edukacija svih strana i bolja informisanost o mogućnostima i motivaciji za učesnike sa obe strane. Neki od koraka u ovom procesu su već započeti i detaljnije će biti predstavljeni u radu.


Ključne reči:

Crowdfunding, grupno finansiranje, stanje i perspektive u Srbiji.


LITERATURA

[1] Statista – The Statistics Portal. dostupno na: https://www.statista.com/outlook/335/100/crowdfunding/worldwide#market-revenue, (14.02.2019.)
[2] Gregović, M. Tranfić I. Lauš, K. (2018) Crowdfunding u Srbiji. Brodoto, D.P. dostupno na: https://uploads-ssl.webflow.com/5a5a19d59629620001cd714d/5b0ee03bea40414c0a232860_Crowdfunding%20u%20Srbiji%20-%20Istraz%CC%8Civanje.pdf, (14.02.2019.)
[3] Anoraknophobia pre-order press release “Music Industry First as Marillion Fans Finance New Album, September 2000, dostupno na: https://web.archive.org/web/20110914094146/https://www.marillion.com/press/anorak.htm (16.02.2019.)
[4] ArtistShare – the Internet’s first fan-funding platform for creative artists; dostupno na: https://www.artistshare.com/ (14.02.2019.)
[5] Kiva.org, dostupno na: https://www.kiva.org/about/how (16.02.2019.)
[6] Indiegogo.com, dostupno na: https://www.indiegogo.com/about/our-story (16.02.2019.)
[7] Kickstarter.com, dostupno na: https://www.kickstarter.com/about?ref=global-footer (14.02.2019.)
[8] Donacije.rs, dostupno na: https://donacije.rs/ (14.02.2019.)
[9] Grupno finansiranje, Crowdfunding, dostupno na: https://www.crowdfunding.rs/crowdfunding (20.02.2019.)
[10] Crowdlending – model crowdfunding-a baziran na pozajmicama, dostupno na: https://www.crowdfunding. rs/blog/crowdlending-model-crowdfunding-a-baziran-na-pozajmicama (16.02.2019.)
[11] LandingClub, dostupno na: https://www.lendingclub.com/ (20.02.2019.)
[12] Petrović, D. Makroekonomski ambijent u funkciji podsticanja inovacija i preduzetništva – primer države Izrael. Megatrend Review. Vol. 13, No 1, 2016: 1-34
[13] Mollick, E. Robb, A. (2016) Democratizing Innovation and Capital Access: The role of Crowdfunding. California Management Review vol. 58, no.2.


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.