Helena Šlogar
Libertas sveučilište, Trg J.F. Kennedy 6b, 10 000, Zagreb, Republika Hrvatska

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.225
​​
3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Sažetak:

U uvjetima današnje dinamične poslovne okoline željeznički putnički promet zahtjeva analizu zadovoljstva putnika kako bi se utvrdile eventualne opasnosti za poslovanje u budućnosti. Isto tako, otkrile potencijalne p Hallovárilike koje mogu omogućiti pronalaženje optimalnog rješenja za popularizaciju prijevoza vlakom. Svrha rada je prikazati kakvo je zadovoljstvo putnika u željezničkom putničkom prometu u Republici Hrvatskoj. Istraživanje je prevedeno od prosinca 2018. do veljače 2019. godine u Republici Hrvatskoj na uzorku od 112 ispitanika na temelju metode anketiranja. Rezultati su pokazali da postoji zadovoljstvo ispitanika pri uvažavanju preferencija putnika i njihovih potreba za uslugama željezničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi:

putnik, zadovoljstvo, željeznički promet, usluge

LITERATURA:

[1] https://www.mppi.hr
[2] https://www.mppi.hr
[3] https://www.mppi.hr
[4] Zemljič, F. (2015) Razvoj željeznica regije u sklopu mreže TEN-T obzirom na zahtjeve
europske regulative te na potrebe i očekivanja prijevoznika, Prometni fakultet Zagreb,
Zagreb.
[5] Andrijanić I., Aržek Z., Prebežac D., Zelenika R., (2007) Transportno i špeditersko poslovanje,
Mikrorad d.o.o., Zagreb, Zagreb.
[6] Andrijanić I., Gregurević D., Šlogar H. (2016), Poslovna logistika, transport i otpremništvo-
materijali za interno izučavanje, Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb.
[7] Popović N. (2016) Uloga sektorskog regulatora na tržištu željezničkih usluga, Zbornik
PFZG 2016., str. 345.
[8] https://www.hzpp.hr
[9] https://www.hzpp.hr


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.