Snježana Krejči
Selk d.d. Kutina, Slavonska 27, Kutina, Republika Hrvatska
Helena Šlogar
Sveučilište Libertas, Trg J.F. Kennedya 6b, Zagreb, Republika Hrvatska

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.217
​​
3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Sažetak:

Republika Hrvatska (HR) od 1. srpnja 2013. godine postala je 28. članica Europske unije i time se mijenjaju uvjeti obavljanja trgovine i transporta između poslovnih subjekata sa zemljama članicama Europske unije (EU). Svrha ovog rada je komparacija izvoza i otpreme robe od proizvodnje na lokaciji u Republici Hrvatskoj do skladištenja robe u drugoj zemlji Europske unije prije i poslije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Unutar poslovne logistike transport je djelatnost kojom se omogućuje premještanje robe kroz distribucijski i logistički sustav do skladišta u drugoj zemlji EU. U skladu sa europskom i nacionalnom zakonskom regulativnom provodi se trgovina i sa trećim zemljama nečlanicama EU. Komparativna analiza u ovom radu pokazala je značajne promjene u otpremi robe nakon što je Republika Hrvatska postala članica EU. Carinska unija omogućava da se promet robe i usluga unutar Europske unije obavlja kao unutarnji promet zajednice.

Ključne riječi:

logistički sustav, poduzeće, izvoz, uvoz, otprema robe, skladište

LITERATURA:

[1] https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Procedure/Propisi//Prilog_9_Potvrda_ o_promet_251.pdf
[2] https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Procedure/Propisi//Prilog_8_Lista_ prerada_il_250.pdf
[3] https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/podrijetlo- robe/upute-i-pojasnjenja-carinske-uprave-4065/nepovlasteno-podrijetlo-robe/4079
[4] Carinski zakonik unije: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/ carinsko-zakonodavstvo/carinski-propisi/carinski-zakonik-unije-5199/5199
[5] https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/carinski-propisi/carinski-zakonik-unije-5199/5199
[6] Andrijanić I. (2012), Poslovanje u vanjskoj trgovini, Mikrorad, Zagreb.
[7] Feriščak, V. (2000), Elemetni managementa nabave, II. dopunjeno izdanje, Vlastito izdanje, Zagreb.
[8] Segetlija, Z. (2008), Uvod u poslovnu logistiku, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
[9] Šamanović, J. (2009), Prodaja, distribucija, logistika – Teorija i praksa, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split.
[10] Bloomberg, D.J., LeMay, S., Hanna, J.B. (2006), Logistika, MATE, d.o.o., Zagreb.
[11] https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/upute-3514/sigurnost-i-zastita/aeo-ovlasteni-gospodarski-subjekti/2491
[12] https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm
[13] www.carina.hr


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.