Snježana Krejči
Selk d.d. Kutina, Slavonska 27, Kutina, Republika Hrvatska
Helena Šlogar
Sveučilište Libertas, Trg J.F. Kennedya 6b, Zagreb, Republika Hrvatska

DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2019.217
​​
3rd International Scientific Conference – EMAN 2019 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 28, 2019, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-17-2, ISSN 2683-4510


Sažetak:

Republika Hrvatska (HR) od 1. srpnja 2013. godine postala je 28. članica Europske unije i time se mijenjaju uvjeti obavljanja trgovine i transporta između poslovnih subjekata sa zemljama članicama Europske unije (EU). Svrha ovog rada je komparacija izvoza i otpreme robe od proizvodnje na lokaciji u Republici Hrvatskoj do skladištenja robe u drugoj zemlji Europske unije prije i poslije ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Unutar poslovne logistike transport je djelatnost kojom se omogućuje premještanje robe kroz distribucijski i logistički sustav do skladišta u drugoj zemlji EU. U skladu sa europskom i nacionalnom zakonskom regulativnom provodi se trgovina i sa trećim zemljama nečlanicama EU. Komparativna analiza u ovom radu pokazala je značajne promjene u otpremi robe nakon što je Republika Hrvatska postala članica EU. Carinska unija omogućava da se promet robe i usluga unutar Europske unije obavlja kao unutarnji promet zajednice.

Ključne riječi:

logistički sustav, poduzeće, izvoz, uvoz, otprema robe, skladište

LITERATURA:

[1] https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Procedure/Propisi//Prilog_9_Potvrda_ o_promet_251.pdf
[2] https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Procedure/Propisi//Prilog_8_Lista_ prerada_il_250.pdf
[3] https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/podrijetlo- robe/upute-i-pojasnjenja-carinske-uprave-4065/nepovlasteno-podrijetlo-robe/4079
[4] Carinski zakonik unije: https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/ carinsko-zakonodavstvo/carinski-propisi/carinski-zakonik-unije-5199/5199
[5] https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/carinski-propisi/carinski-zakonik-unije-5199/5199
[6] Andrijanić I. (2012), Poslovanje u vanjskoj trgovini, Mikrorad, Zagreb.
[7] Feriščak, V. (2000), Elemetni managementa nabave, II. dopunjeno izdanje, Vlastito izdanje, Zagreb.
[8] Segetlija, Z. (2008), Uvod u poslovnu logistiku, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek.
[9] Šamanović, J. (2009), Prodaja, distribucija, logistika – Teorija i praksa, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split.
[10] Bloomberg, D.J., LeMay, S., Hanna, J.B. (2006), Logistika, MATE, d.o.o., Zagreb.
[11] https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/upute-3514/sigurnost-i-zastita/aeo-ovlasteni-gospodarski-subjekti/2491
[12] https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm
[13] www.carina.hr


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.