Drago Francišković
Međimursko veleučilište u Čakovcu, Ulica bana J. Jelačića 22a 40000 Čakovec, Hrvatska
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.900
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

U radu je prikazan problem koji se javlja pri kreiranju računa od strane kupca toplinske energije u samostalnom toplinskom sustavu. Račun se ispostavlja krajnjim kupcima za isporučenu toplinsku energiju u kućanstvima. Pokazano je kako kupac toplinske energije površno interpretira Zakon o porezu na dodanu vrijednost i ne razumije zakonom određeni odnos između njega i krajnjih kupaca. Taj odnos se svodi na to da on što god kupuje i radi vezano za samostalni toplinski sustav u vlasništvu krajnjih kupaca to radi u ime i za račun tih krajnjih kupaca a ne u svoje vlastito ime i za svoj račun. Posljedica tog nerazumijevanja je da kupac toplinske energije stavke računa za toplinsku energiju ne uzima kao prolazne stavke ponašajući se kao da on prodaje toplinsku energiju a ne da je u svemu samo posrednik. Posljedično tome, konačan iznos na računu je isti kao prije 1. siječnja 2017., tj. kao da se PDV na električnu energiju tog datuma nije smanjio s 25% na 13%, čime su krajnji kupci financijski zakinuti. 
​​
​​

Key words

račun, prolazne stavke, PDV, u ime i za račun, kupac toplinske energije, krajnji kupac 

References

[1]  Zakon o tržištu toplinske energije  (NN 80/1314/14102/1495/15https://www.zakon.hr/z/606/Zakon-o-tržištu-toplinske-energije
[2]  Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (Narodne novine, br. 99/1427/15124/15https://www.propisi.hr/print.php?id=8678
[3]  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2526.html
[4]  Zakon o porezu na dodanu vrijednost (pročišćen tekst)  (NN 73/1399/13148/13153/13143/14115/16)  https://www.zakon.hr/z/186/Zakon-o-porezu-na-dodanu-vrijednost
[5]  Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/201385/13-ispravak160/13, 35/14, 157/14130/151/1741/17https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1633.html
[6]  HERA – Propisi – Toplinska energija https://www.hera.hr/hr/html/propisi_tenergija.html
[7]  Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (Narodne novine, br. 35/14129/15https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_35_629.html
[8]  Božidar Srša, Grijanje i zimovanje u stanovima više stambenih objekata u RH, 2014., https://voxenergy5e.blogspot.hr/p/nesamostalni-samostalni-toplinski_1.html
[9]  Miroslav Joler, Deregulacija tržišta toplinske energije na naš način, 2014., https://blog.mjoler.info/2014/08/deregulacija-trzista-toplinske-energije.html
[10] Wikipedia: Flow-through entity https://en.wikipedia.org/wiki/Flow-through_entity (21.01.2018.)
[11] Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012.
       https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:EN:PDF
           https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&qid=1520710723842&from=EN

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.