Drago Francišković
Međimursko veleučilište u Čakovcu, Ulica bana J. Jelačića 22a 40000 Čakovec, Hrvatska
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.900
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

U radu je prikazan problem koji se javlja pri kreiranju računa od strane kupca toplinske energije u samostalnom toplinskom sustavu. Račun se ispostavlja krajnjim kupcima za isporučenu toplinsku energiju u kućanstvima. Pokazano je kako kupac toplinske energije površno interpretira Zakon o porezu na dodanu vrijednost i ne razumije zakonom određeni odnos između njega i krajnjih kupaca. Taj odnos se svodi na to da on što god kupuje i radi vezano za samostalni toplinski sustav u vlasništvu krajnjih kupaca to radi u ime i za račun tih krajnjih kupaca a ne u svoje vlastito ime i za svoj račun. Posljedica tog nerazumijevanja je da kupac toplinske energije stavke računa za toplinsku energiju ne uzima kao prolazne stavke ponašajući se kao da on prodaje toplinsku energiju a ne da je u svemu samo posrednik. Posljedično tome, konačan iznos na računu je isti kao prije 1. siječnja 2017., tj. kao da se PDV na električnu energiju tog datuma nije smanjio s 25% na 13%, čime su krajnji kupci financijski zakinuti. 
​​
​​

Key words

račun, prolazne stavke, PDV, u ime i za račun, kupac toplinske energije, krajnji kupac 

References

[1]  Zakon o tržištu toplinske energije  (NN 80/1314/14102/1495/15https://www.zakon.hr/z/606/Zakon-o-tržištu-toplinske-energije
[2]  Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (Narodne novine, br. 99/1427/15124/15https://www.propisi.hr/print.php?id=8678
[3]  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 115/16https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_12_115_2526.html
[4]  Zakon o porezu na dodanu vrijednost (pročišćen tekst)  (NN 73/1399/13148/13153/13143/14115/16)  https://www.zakon.hr/z/186/Zakon-o-porezu-na-dodanu-vrijednost
[5]  Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/201385/13-ispravak160/13, 35/14, 157/14130/151/1741/17https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1633.html
[6]  HERA – Propisi – Toplinska energija https://www.hera.hr/hr/html/propisi_tenergija.html
[7]  Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (Narodne novine, br. 35/14129/15https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_35_629.html
[8]  Božidar Srša, Grijanje i zimovanje u stanovima više stambenih objekata u RH, 2014., https://voxenergy5e.blogspot.hr/p/nesamostalni-samostalni-toplinski_1.html
[9]  Miroslav Joler, Deregulacija tržišta toplinske energije na naš način, 2014., https://blog.mjoler.info/2014/08/deregulacija-trzista-toplinske-energije.html
[10] Wikipedia: Flow-through entity https://en.wikipedia.org/wiki/Flow-through_entity (21.01.2018.)
[11] Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012.
       https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:EN:PDF
           https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&qid=1520710723842&from=EN

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.