Željko Z. Spalević
Docent, Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora
Žaklina Spalević
Docent, Univerzitet Singidunum, Srbija
Ljubiša Konatar
MSc Terorizam, organizovani kriminal i bezbjednost, 13 jul Plantaže AD, Podgorica, Crna Gora
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.866
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Autori u ovom radu fokusiraju pažnju na obrazovanje pripadnika obezbjeđenja u Crnoj Gori u privatnom i javnom sektoru a koje se odnosi na: djelatnost obezbjeđenja privatnih bezbjednosnih kompanija i unutrašnje obezbjeđenje u privatnim privrednim društvima, obezbjeđenje u privrednim subjektima gdje je osnivač država ili lokalna samouprava i na organe u javnom sektoru koji imaju uspostavljenu unutrašnju službu zaštite. Pored službenika obezbjeđenja dato je obrazovanje privatnih detektiva. Dakle, predmet rada je njihovo obrazovanje a imajući u vidu da samo stručni i profesionalni kadrovi doprinose ukupnoj bezbjednosti nameće cilj da se sagledaju sadržaji programa obrazovanja koji se izučavaju u akreditovanim ustanovama.
Rezultat ovog istraživanja treba da prikaže potrebne nivoe kvalifikacija, sadržajnost tematskih oblasti za stručne kvalifikacije službenika obezbjeđenja i detektiva, zajedničke oblasti izučavanja, odnos između završetka programa obrazovanja i položenih stručnih ispita kao uslova za dobijanje dozvole a tim i početka rada. U radu su korišćene naučne metode: indukacija i dedukcija, anketa, metoda analize i sinteze, komparativna metoda, metoda deskripcije, statistićka metoda i druge naučne metode koje treba da doprinesu razjašnjenju postavljenih problema istraživanja.
​​

Key words

kvalifikacija, program obrazovanja, stručno, službenici obezbjeđenja, detektivi.

References

1. Pravilnik o načinu osposobljavanja pripravnika, programu i načinu polaganja stručnog ispita za detektiva, „Sl. list RCG“, br. 14/2006.
2.  Pravilnik o opisu nivoa i podnivoa kvalifikacija, Ministarstvo prosvjete i sporta, br. 01-345/4, Podgorica, 06.10.2011.
3.  Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, „Sl. glasnik RS“, broj 117/2014.
4.  Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova zaštite, Ministrarstvo unutrašnjih poslova, br. 011/16-42936/3, Podgorica, 2. novembra 2016.
5.  Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva, „Sl. glasnik RS“, br. 74/2015.
6.  Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije zaštitar/ka tehničar/ka, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, br. 100-90/15-2, Podgorica, 27. jula 2015.
7.  Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije čuvar/ka, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, br. 100-93/15-2, Podgorica, 27.07.2015.
8.  Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije pratilac/lja vrijednosti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, br. 100-92/15-2, Podgorica, 27.07.2015.
9.  Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije tjelohranitelj/ka, br. 100-91/15-2, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Podgorica, 27. 07. 2015.
10. Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje za zaštitar/ka lica i imovine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, br. 0302-1375/1, Podgorica, 04.03.2011.
11. Spalević, Z.Ž; Anketno istraživanje – odgovori e-poštom iz Policijske akademija Danilovgrad i Urban Protection Training Center Montenegro. Podgorica, 21.12.2017.
12. Spalević, Z.Ž; Anketno istraživanje – odgovori (dopis) MUP-a Crne Gore, Direktorat za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor, br. 223/16-77704/2, Podgorica, 09.12.2016.
13. Strategija nacionalne bezbjednosti, „Sl. list Crne Gore“, br. 75/08.
14. Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, „Sl. list Crne Gore“, br. 80/10.
15. Zakon o privatnom obezbjeđenju, „Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 i 42/2015.
16. Zakon o oružju, „Sl. list Crne Gore“, br. 10/2015.
17. Zakon o zaštiti lica i imovine, „Sl. list Crne Gore“, br. 1/14, 06/14.

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.