Željko Z. Spalević
Docent, Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora
Žaklina Spalević
Docent, Univerzitet Singidunum, Srbija
Ljubiša Konatar
MSc Terorizam, organizovani kriminal i bezbjednost, 13 jul Plantaže AD, Podgorica, Crna Gora
DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.866
​​
2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Autori u ovom radu fokusiraju pažnju na obrazovanje pripadnika obezbjeđenja u Crnoj Gori u privatnom i javnom sektoru a koje se odnosi na: djelatnost obezbjeđenja privatnih bezbjednosnih kompanija i unutrašnje obezbjeđenje u privatnim privrednim društvima, obezbjeđenje u privrednim subjektima gdje je osnivač država ili lokalna samouprava i na organe u javnom sektoru koji imaju uspostavljenu unutrašnju službu zaštite. Pored službenika obezbjeđenja dato je obrazovanje privatnih detektiva. Dakle, predmet rada je njihovo obrazovanje a imajući u vidu da samo stručni i profesionalni kadrovi doprinose ukupnoj bezbjednosti nameće cilj da se sagledaju sadržaji programa obrazovanja koji se izučavaju u akreditovanim ustanovama.
Rezultat ovog istraživanja treba da prikaže potrebne nivoe kvalifikacija, sadržajnost tematskih oblasti za stručne kvalifikacije službenika obezbjeđenja i detektiva, zajedničke oblasti izučavanja, odnos između završetka programa obrazovanja i položenih stručnih ispita kao uslova za dobijanje dozvole a tim i početka rada. U radu su korišćene naučne metode: indukacija i dedukcija, anketa, metoda analize i sinteze, komparativna metoda, metoda deskripcije, statistićka metoda i druge naučne metode koje treba da doprinesu razjašnjenju postavljenih problema istraživanja.
​​

Key words

kvalifikacija, program obrazovanja, stručno, službenici obezbjeđenja, detektivi.

References

1. Pravilnik o načinu osposobljavanja pripravnika, programu i načinu polaganja stručnog ispita za detektiva, „Sl. list RCG“, br. 14/2006.
2.  Pravilnik o opisu nivoa i podnivoa kvalifikacija, Ministarstvo prosvjete i sporta, br. 01-345/4, Podgorica, 06.10.2011.
3.  Pravilnik o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, „Sl. glasnik RS“, broj 117/2014.
4.  Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova zaštite, Ministrarstvo unutrašnjih poslova, br. 011/16-42936/3, Podgorica, 2. novembra 2016.
5.  Pravilnik o programu obuke i osposobljavanja lica za vršenje detektivskih poslova, načinu sprovođenja obuke i osposobljavanja i polaganja stručnog ispita za detektiva, „Sl. glasnik RS“, br. 74/2015.
6.  Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije zaštitar/ka tehničar/ka, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, br. 100-90/15-2, Podgorica, 27. jula 2015.
7.  Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije čuvar/ka, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, br. 100-93/15-2, Podgorica, 27.07.2015.
8.  Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije pratilac/lja vrijednosti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, br. 100-92/15-2, Podgorica, 27.07.2015.
9.  Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije tjelohranitelj/ka, br. 100-91/15-2, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Podgorica, 27. 07. 2015.
10. Rješenje o javno važećem programu obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje za zaštitar/ka lica i imovine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, br. 0302-1375/1, Podgorica, 04.03.2011.
11. Spalević, Z.Ž; Anketno istraživanje – odgovori e-poštom iz Policijske akademija Danilovgrad i Urban Protection Training Center Montenegro. Podgorica, 21.12.2017.
12. Spalević, Z.Ž; Anketno istraživanje – odgovori (dopis) MUP-a Crne Gore, Direktorat za bezbjednosno zaštitne poslove i nadzor, br. 223/16-77704/2, Podgorica, 09.12.2016.
13. Strategija nacionalne bezbjednosti, „Sl. list Crne Gore“, br. 75/08.
14. Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija, „Sl. list Crne Gore“, br. 80/10.
15. Zakon o privatnom obezbjeđenju, „Sl. glasnik RS“, br. 104/2013 i 42/2015.
16. Zakon o oružju, „Sl. list Crne Gore“, br. 10/2015.
17. Zakon o zaštiti lica i imovine, „Sl. list Crne Gore“, br. 1/14, 06/14.

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.