Anton Vorina
Ekonomska šola Celje Višja strokovna šola, Mariborska 2, 3000 Celje, Slovenia
Dalibor Miletić
Fakultet za menadžment, Park Šuma Kraljevica bb, 19000 Zajecar, Srbija
Vladimir Mičić
Ekonomski fakultet univerze v Kragujevcu, Djure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac, Srbija
​​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.349


2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

V članku predstavimo faze razvoja novega izdelka. V članku želimo odgovoriti na vprašanje, kako poteka razvoj novega izdelka? Prikažemo praktični primer uporabe metode »viharjenja možganov« za iskanje novih idej in »metodo točkovanja« za vrednotenje idej. Omejili smo se le na prvi dve osnovni fazi razvoja novega izdelka, to je na fazo iskanja idej in na fazo vrednotenja idej.
Članek na znanstveno-strokovni način predstavi projekt razvoja novega izdelka ali storitve, ki je lahko v pomoč vsem razvojnim delavcem v gospodarstvu in negospodarstvu. 
Ugotavljamo, da je metoda “viharjenaj možganov” zelo koristna za vsa področja in pogosto lahko poiščete boljše rešitve za težave, s katerimi se soočate z uporabo te metode. Prav tako je metoda točkovanja uporabna v vseh javnih razpisih.

Key words

razvoj, projekt, izdelek, nevihta možganov, metoda točkovanja


References

  1. Ustvarjalna psihologija…Meni ljub predmet! (2017). Pridobljeno 6. 2. 2018 s spletne strani https://lealebar.com/ustvarjalna-psihologija-meni-ljub-predmet//.
  2. Kreativnost in poti do dobrih podjetniških idej. (2008). Pridobljeno 5. 2. 2018 s spletne strani https://www.blazkos.com/kreativnost-in-poti-do-dobrih-podjetniskih-idej.php.
  3. Križanec, S. (2011). Uporaba tehnike šest klobukov razmišljanja v praksi organizacij.: Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
  4. Viharjenje možganov. (2018). Pridobljeno 12. 2. 2018 s spletne strani: https://www.portalosv.si/podjetnost/viharjenje-mozganov/.
  5. Drljača, M., Tratnik A.M. in N. Gobec. (2006). Ustvarjalnost na delovnem mestu: raziskovalna naloga. Celje: Poslovno komercialna šola Celje.
  6. Tehnike ustvarjalnega razmišljanja: metoda 6-3-5. (2015). Pridobljeno 27. 2. 2018 s spletne strani https://www.literarnica.si/2015/11/tehnike-ustvarjalnega-razmisljanja-brainwriting.html.
  7. Grudnik, K. In S. Čuber. (2009). Oblikovanje proizvodov intehnoloških procesov.  Ljubljana: Zavod IRC.
  8. Kreativnost in poti do dobrih podjetnišjih idej. (2008). Pridobljeno 7. 3. 2018 s spletne strani: https://www.blazkos.com/kreativnost-in-poti-do-dobrih-podjetniskih-idej.php.
  9. Kako najti idejo za svoj posel? Mladi so polni idej, kako bi lahko služili denar. (2014). Pridobljeno 8. 3. 2018 s spletne strani: https://www.finance.si/8814666.

Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.