Goran Pavlović
​Doktorand Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Srbija​
​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.245

​​2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Kao jedan od načina međunarodnog kretanja kapitala, strane direktne investicije predstavljaju poslovni poduhvat trajnijeg karaktera koji se javlja kada preduzeće locirano u jednoj zemlji stiče vlasništvo nad materijalnom i nematerijalnom aktivom u drugoj zemlji. Pored kapitala, strane direktne investicije podrazumevaju i transfer realnih sredstava, poput savremenih tehnologija, opreme i sredstava rada, ali i savremenih poslovnih metoda i upravljanja. Kao takve, strane direktne investicije od posebnog su značaja za manje razvijene ekonomije koje imaju deficit kapitala koji je potreban za osnaživanje privrede. Republika Srbija i Republika Hrvatska nekada su bile deo jedinstvenog ekonomskog tržišta, čiji je raspad praćen brojnim problemima. Brojni su faktori koji su doveli do neravnomernog priliva stranog kapitala u ovim državama, pri čemu svakako treba uvažiti činjenicu da je Republika Hrvatska deo jedinstvenog evropskog tržišta koji joj omogućava lakši pristup stranom kapitalu. Osnovni cilj ovog rada jeste utvrđivanje razlike u obimu priliva stranih direktnih investicija između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Analizom ukupnog priliva stranog kapitala u periodu od 1991. do 2017. godine, utvrđeno je da prethodno navedena razlika izostaje.
​​

Key words

strane direktne investicije, kapital, Srbija, Hrvatska


References

 1. Babić, A., Pufnik, A., & Stučka, T. (2001). Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Zagreb: Hrvatska Narodna Banka.
 2. Beslać, M. (2006). Obim stranih direktnih investicija u Jugoistočnoj Evropi i privreda SCG. Ekonomski Anali, 168, 95-108.
 3. Bevan, A.A., & Estrin, S. (2004). The determinants of foreign direct investments into European transition economies. Journal of Comparative Economics, 32, 775-787.
 4. Bitzenis, A. (2009) The Balkans: Foreign Direct Investments and EU accession. Farnham: Ashgate Publishing Limited.
 5. Bubnjević, D. (2009). Efekti stranih direktnih investicija po zemlju domaćina. Škola Biznisa, 9(4), 70-79.
 6. Demirhan, E., & Masca, M. (2008). Determinants of foreing direct investment flows to developing countries: A cross – sectional analysis. Prague Economic Papers, 4, 356-369.
 7. Dugalić, V. (2017). Strane direktne investicije – trendovi i očekivanja. Bankarstvo, 46(3), 6-13.
 8. Estrin, S., & Uvalic, M. (2016). Foreign direct investements into transition economies: Are the Balkans different? Contemporary Issues in Development Economies, 178-193.
 9. Grandov, Z., Stankov, B., & Roganović, M. (2014). Uporedna analiza faktora koji podstiču inostrane investitore na direktna ulaganja u Srbiji i Rumuniji. Škola Biznisa, 2, 141-169.
 10. Grupa autora. (2012). Strane direktne investicije u Srbiji 2001-2011. Beograd: Business Info Group.
 11. Jovanović Gravrilović, P. (2010). Međunarodno poslovno finansiranje. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
 12. Kastrati, S. K. (2013). The effects of foreign direct investments for host country’s economy. European Journal of Interdisciplinary Studies, 5(1), 26-38.
 13. Kastratović, R. (2016). Uticaj stranih direktnih investicija na privredni i društveni razvoj Srbije. Bankarstvo, 45(4), 70-93.
 14. Klapić, M., Omerhodžić, S., & Nuhanović, A. (2013). SDI u zemljama u razvoju s posebnim osvrtom na zemlje jugoistočne Europe. Ekonomski Vjesnik, 26(1), 299-308.
 15. Klapić, M., Omerhodžić, S., & Nuhanović, A. (2013). SDI u zemljama u razvoju s posebnim osvrtom na zemlje jugoistočne Europe. Ekonomski Vjesnik, 26(1), 299-308.
 16. Kovačević, R. (2016). Međunarodne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
 17. Kovačević, R. (2016a). Strane direktne investicije (SDI) kao faktor stabilizacije platnog bilansa Srbije. Strane direktne investicije i privredni rast u Srbiji. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.
 18. Kurbegović. I. (2014). Strane direktne investicije kao faktor rasta i razvoja privrede. Acta Economica, 12(20), 283-298.
 19. Madžar, Lj. (2016). Strane investicije u ekonomskoj politici Srbije. Strane direktne investicije i privredni rast u Srbiji. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.
 20. Škabić, I. K., & Zubin, C. (2009). Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na rast BDP, na zaposlenost in a izvoz u Hrvatskoj. Ekonomski Pregled, 60(3-4), 119-151.
 21. Stojadinović Jovanović, S. (2013). Strane direktne investicije kao oblik finansiranja globalne ekonomije. Bankarstvo, 1, 34-57.
 22. UNCTAD. (1998). World investment report: Trends and determinats. Geneva: United Nation Publication.
 23. UNCTAD. (2003). World investment report 2003, FDI policies for development: National and international perspectives. New York and Geneva: United Nations.
 24. UNCTAD. (2005). World investment report 2005, Transnational corporations and the internalization of R&D. New York and Geneva: United Nations.
 25. UNCTAD. (2006). World investment report 2006, FDI from developing and transition economies: Implications for development. New York and Geneva: United Nations.
 26. UNCTAD. (2007). World investment report 2007, Transnational corporations, extractive industries and development. New York and Geneva: United Nations.
 27. UNCTAD. (2010). World investment report 2010, Investing in a low – carbon economy. New York and Geneva: United Nations.
 28. UNCTAD. (2011). World investment report 2011, Non – equity modes of international production and development. New York and Geneva: United Nations.
 29. UNCTAD. (2017). World investment report 2017, Investment and the digital economy. New York and Geneva: United Nations.
 30. Veselinović, P. (2004). Uticaj stranih direktnih investicija na razvoj nacionalne ekonomije. Ekonomski Horizonti, 6(1-2), 29-43.

Internet izvori:

 1. https://www.nbs.rs/internet/cirilica/index.html (Datum pristupa: 5.2.2018. godine)
 2. https://www.hnb.hr/en/web/guest/statistics/statistical-data/rest-of-the-world/foreign-direct-investments (Datum pristupa: 10.2.2018. godine)


Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.