Goran Pavlović
​Doktorand Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Srbija​
​​​DOI: https://doi.org/10.31410/EMAN.2018.245

​​2nd International Scientific Conference – EMAN 2018 – Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times, Ljubljana – Slovenia, March 22, 2018, CONFERENCE PROCEEDINGS published by: Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia; Faculty of Management Koper, Slovenia; Doba Business School – Maribor, Slovenia; Integrated Business Faculty –  Skopje, Macedonia; Faculty of Management – Zajecar, Serbia, ISBN 978-86-80194-11-0


Abstract​

Kao jedan od načina međunarodnog kretanja kapitala, strane direktne investicije predstavljaju poslovni poduhvat trajnijeg karaktera koji se javlja kada preduzeće locirano u jednoj zemlji stiče vlasništvo nad materijalnom i nematerijalnom aktivom u drugoj zemlji. Pored kapitala, strane direktne investicije podrazumevaju i transfer realnih sredstava, poput savremenih tehnologija, opreme i sredstava rada, ali i savremenih poslovnih metoda i upravljanja. Kao takve, strane direktne investicije od posebnog su značaja za manje razvijene ekonomije koje imaju deficit kapitala koji je potreban za osnaživanje privrede. Republika Srbija i Republika Hrvatska nekada su bile deo jedinstvenog ekonomskog tržišta, čiji je raspad praćen brojnim problemima. Brojni su faktori koji su doveli do neravnomernog priliva stranog kapitala u ovim državama, pri čemu svakako treba uvažiti činjenicu da je Republika Hrvatska deo jedinstvenog evropskog tržišta koji joj omogućava lakši pristup stranom kapitalu. Osnovni cilj ovog rada jeste utvrđivanje razlike u obimu priliva stranih direktnih investicija između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Analizom ukupnog priliva stranog kapitala u periodu od 1991. do 2017. godine, utvrđeno je da prethodno navedena razlika izostaje.
​​

Key words

strane direktne investicije, kapital, Srbija, Hrvatska


References

 1. Babić, A., Pufnik, A., & Stučka, T. (2001). Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku. Zagreb: Hrvatska Narodna Banka.
 2. Beslać, M. (2006). Obim stranih direktnih investicija u Jugoistočnoj Evropi i privreda SCG. Ekonomski Anali, 168, 95-108.
 3. Bevan, A.A., & Estrin, S. (2004). The determinants of foreign direct investments into European transition economies. Journal of Comparative Economics, 32, 775-787.
 4. Bitzenis, A. (2009) The Balkans: Foreign Direct Investments and EU accession. Farnham: Ashgate Publishing Limited.
 5. Bubnjević, D. (2009). Efekti stranih direktnih investicija po zemlju domaćina. Škola Biznisa, 9(4), 70-79.
 6. Demirhan, E., & Masca, M. (2008). Determinants of foreing direct investment flows to developing countries: A cross – sectional analysis. Prague Economic Papers, 4, 356-369.
 7. Dugalić, V. (2017). Strane direktne investicije – trendovi i očekivanja. Bankarstvo, 46(3), 6-13.
 8. Estrin, S., & Uvalic, M. (2016). Foreign direct investements into transition economies: Are the Balkans different? Contemporary Issues in Development Economies, 178-193.
 9. Grandov, Z., Stankov, B., & Roganović, M. (2014). Uporedna analiza faktora koji podstiču inostrane investitore na direktna ulaganja u Srbiji i Rumuniji. Škola Biznisa, 2, 141-169.
 10. Grupa autora. (2012). Strane direktne investicije u Srbiji 2001-2011. Beograd: Business Info Group.
 11. Jovanović Gravrilović, P. (2010). Međunarodno poslovno finansiranje. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
 12. Kastrati, S. K. (2013). The effects of foreign direct investments for host country’s economy. European Journal of Interdisciplinary Studies, 5(1), 26-38.
 13. Kastratović, R. (2016). Uticaj stranih direktnih investicija na privredni i društveni razvoj Srbije. Bankarstvo, 45(4), 70-93.
 14. Klapić, M., Omerhodžić, S., & Nuhanović, A. (2013). SDI u zemljama u razvoju s posebnim osvrtom na zemlje jugoistočne Europe. Ekonomski Vjesnik, 26(1), 299-308.
 15. Klapić, M., Omerhodžić, S., & Nuhanović, A. (2013). SDI u zemljama u razvoju s posebnim osvrtom na zemlje jugoistočne Europe. Ekonomski Vjesnik, 26(1), 299-308.
 16. Kovačević, R. (2016). Međunarodne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
 17. Kovačević, R. (2016a). Strane direktne investicije (SDI) kao faktor stabilizacije platnog bilansa Srbije. Strane direktne investicije i privredni rast u Srbiji. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.
 18. Kurbegović. I. (2014). Strane direktne investicije kao faktor rasta i razvoja privrede. Acta Economica, 12(20), 283-298.
 19. Madžar, Lj. (2016). Strane investicije u ekonomskoj politici Srbije. Strane direktne investicije i privredni rast u Srbiji. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu.
 20. Škabić, I. K., & Zubin, C. (2009). Utjecaj inozemnih izravnih ulaganja na rast BDP, na zaposlenost in a izvoz u Hrvatskoj. Ekonomski Pregled, 60(3-4), 119-151.
 21. Stojadinović Jovanović, S. (2013). Strane direktne investicije kao oblik finansiranja globalne ekonomije. Bankarstvo, 1, 34-57.
 22. UNCTAD. (1998). World investment report: Trends and determinats. Geneva: United Nation Publication.
 23. UNCTAD. (2003). World investment report 2003, FDI policies for development: National and international perspectives. New York and Geneva: United Nations.
 24. UNCTAD. (2005). World investment report 2005, Transnational corporations and the internalization of R&D. New York and Geneva: United Nations.
 25. UNCTAD. (2006). World investment report 2006, FDI from developing and transition economies: Implications for development. New York and Geneva: United Nations.
 26. UNCTAD. (2007). World investment report 2007, Transnational corporations, extractive industries and development. New York and Geneva: United Nations.
 27. UNCTAD. (2010). World investment report 2010, Investing in a low – carbon economy. New York and Geneva: United Nations.
 28. UNCTAD. (2011). World investment report 2011, Non – equity modes of international production and development. New York and Geneva: United Nations.
 29. UNCTAD. (2017). World investment report 2017, Investment and the digital economy. New York and Geneva: United Nations.
 30. Veselinović, P. (2004). Uticaj stranih direktnih investicija na razvoj nacionalne ekonomije. Ekonomski Horizonti, 6(1-2), 29-43.

Internet izvori:

 1. https://www.nbs.rs/internet/cirilica/index.html (Datum pristupa: 5.2.2018. godine)
 2. https://www.hnb.hr/en/web/guest/statistics/statistical-data/rest-of-the-world/foreign-direct-investments (Datum pristupa: 10.2.2018. godine)


Share this

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Serbia

https://www.udekom.org.rs/home

Udekom Balkans is a dynamic non-governmental and non-profit organization, established in 2014 with a mission to foster the growth of scientific knowledge within the Balkan region and beyond. Our primary objectives include advancing the fields of management and economics, as well as providing educational resources to our members and the wider public.

Who We Are: Our members include esteemed university professors from various scientific disciplines, postgraduate students, and experts from ministries, public administrations, private and public enterprises, multinational corporations, associations, and similar organizations.

Building Bridges Together: Over the course of nine years since our establishment, the Association of Economists and Managers of the Balkans has established impactful partnerships with more than 1,000 diverse institutions across the Balkan region and worldwide.

EMAN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.